Platnost od: 01.01.2020

Eneschopenka 2020

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky

Služby pro změstnavatele
Pověření
Výměna certifikátu USRCERT - hlášení

Jak se registrovat ke službě ePodání a na ePortál. Podrobný popis ZDE...

  • Pro využití námi dodávaného mzdového modulu Gate-DPN pro komunikaci s ČSSZ a automatický import do mezd musíte provést minimálně bod 1.1. a lépe i bod 1.2 aby jste měli informaci o nových nemocenských.
  • Pokud jste zpracovatelská účetní firma, musíte provést bod 2.1. nebo 2.2. A bod 2.3. je splněn modulem automaticky. Pro zasílání upozornění případně bod 2.4.Pro využívání služeb ePortálu !!! je třeba mít k dispozici přihlašovací prostředek k ePortálu, kterým je vlastní datová schránka, elektronický občanský průkaz, nebo uživatelský účet NIA. Satová schránka, (jméno, heslo, SMS) a uživatelský účet NIA se zřizuje zdarma na pobočkách Czech POINT.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Platební údaje nemocenská služba NEMPRI - mzdový modul NEM-GATE

Nově bude platit, že číslo účtu, na který má být zasíláno nemocenské, sděluje zaměstnavatel

Podle § 97 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění ve znění od 1. 1. 2020 zasílá zaměstnavatel podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny na OSSZ neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení. K tomuto účelu bude doplněn tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“ (kterým se zasílají mj. údaje o vyměřovacím základu pojištěnce pro výpočet dávek nemocenského pojištění).

V případě že zaměstnavatel uvede možnost „na účet v ČR“, „na účet u banky v cizině“ nebo na „adresu v ČR“, bude OSSZ pojištěnci vyplácet nemocenské stejným způsobem, jaký uvedl zaměstnavatel a pojištěnec nebude muset vůči OSSZ způsob výplaty sdělovat.

V případě, že bude vybrána možnost „v hotovosti nebo na adresu v zahraničí“ (vč. výplaty do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky), bude muset určit způsob výplaty a informovat o něm OSSZ sám pojištěnec. Ke sdělení způsobu výplaty může pojištěnec využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ anebo může zaslat sdělení o vybraném způsobu prostřednictvím datové schránky anebo písemně poštou.

Ano, zaměstnavatel bude mít možnost v případě „staré neschopenky“, tedy rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavenému lékařem před 1. 1. 2020, zaslat na příslušnou OSSZ buď formulář Příloha k žádosti NEMPRI18 nebo nový formulář Příloha k žádosti NEMPRI20. Avšak u „nové e-neschopenky“ nikoli. K rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavenému po 31. 12. 2019 je zaměstnavatel povinen zaslat na příslušnou OSSZ formulář Příloha k žádosti NEMPRI20.