Výpočet výplaty 2024


Výpočet čisté mzdy ze zadané hrubé mzdy.
A možnost i naopak - výpočet hrubé mzdy ze zdané čísté mzdy zpětně.


Přednastavit dle typu prac.pom.   Hlavní prac.poměr
  Dohoda o provedení práce
  Dohoda o činnosti
    Váš denní úvazek:   hod. /  Standartní denní vazek  hod.
    Mzda hrubá/čistá:  Kč
    Zadána jako mzda:
hrubá před krácením
hrubá již krácená
čistá (výpočet hrubé)

Zvolte vstupní údaje
Pojistné
Počítat pojistné (vždy pokud není DPP do 10 tis. nebo HM menší jak 4000)

Jsem student, důchodce (Neuplatnit dopočet do minima VZzdr.(
  Aktuální min.VZZdrpoj.: 18900

Daně
Podepsal prohlášení:   Ano   Ne

Slevy na dani (pokud podepsal prohlášení)
Sleva na poplatníka :

Slevy na děti dle pořadí   První   ZTP
  Druhé   ZTP
  Třetí   ZTP
  Čtvrté   ZTP
  Páté   ZTP

Invalidita I.a II.st. :

Invalidita III.st. :

Student (do 26 let) :

Úleva na VZ zdr.poj. :Vypočtené výstupní hodnoty   Zadána hrubá mzda: 

Pojistné Zdravotní  
Vym.základ :
Firma :
Zaměstnanec :
Sociální  
Vym.základ :
Firma :
Zaměstnanec :


Celkem firma (platba):

Celkem zam. (platba):  

  Vyměřovací základ daně : 

Vypočtená daň Typ danění:  Po výpočtu

Základ daně: 
Vypočtena daň : 
Slevy požadované : 
Slevy uplatněné : 
Daňový bonus na děti :
Započtena daň :


Čistá mzda: (0 - 0 - 0 - 0) =

Dotazy a připomínky:
[08.05.2024]
Dotaz: kk
............................
Odpověď:
-----------------------------------