Zálohovací software pro databáze

Tento program slouš k provedení zálohy SQL tabulek resp. jejich obsahu do binárních soubor na disku. Váe je mo né provádět v online re imu a ve Vámi přesně zvolen čas. Zálohu je mo né kdykoliv z disku vlo it zpět do SQL nebo jinakéečeno kdykoliv "Obnovit data ze zálohy". Zálohu je mo né provádět na lokální nebo sí Ňov disk. Pr běh operací je zaznamenáván do transakčního logu.
Podporované systémy : Vista,Win7,Win8,Win10

Cena se odvíjí dle počtu instalací.
Pro bližší info nás prosím kontaktujte formulářem, děkujeme.....


Dotazy a připomínky: