Personální systém Gerbera

Systém je konstruován s ohledem na bezpečnost dat a utajení sledovaných údajů
a zárověň splňuje evropské nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR.


Personální modul - jako doplněk ke mzdovému modulu

  • Systemizace pracovních míst zaměstnanců,uchazečů,expertů,lektorů apod.
  • Hodnocení zaměstnanců
  • Evidence kurzů a vzdělávání

Systemizace – evidence pracovních míst platných ke zvolenému datu ( aktuální stav, historie i modelování budoucí organizační struktury). Popisy pracovních míst (zabudován celostátní katalog prací, číselníky dle ČSÚ, definování požadavků kladených na pracovní místa. Pro snížení pracnosti popisů pracovních míst (činnosti, katalogy, požadovaná školení, atesty apod.) se využívá typových funkcí, popisů povolání, specifikování činností útvarů – organizační řády. Definice vztahů nadřízenosti a podřízenosti, historie obsazení pracovních míst, organizační schémata

Personální evidence - evidence všech potřebných údajů s určením doby platnosti. Nutné jak pro personální práci tak i pro navazující evidenci mzdovou. Mimo přehledů, statistik a dalších, se provádí tisky pracovních smluv, platebních výměrů propojených s uživatelsky modifikovatelnými šablonami., sledování nákladů na vzdělávání zaměstnanců. Automatické stanovení nároku na dovolenou při nástupu či výstupu pracovníka. Generování dat předstihových řízení pro odchod do důchodu. Sledování čerpání dovolené a nemocnosti. Rozbory personálních údajů. Vytváření a zobrazování struktur dle věku, délky zaměstnání, vzdělání apod. Řada přehledových sestav a výběrů.

Hodnocení zaměstnanců - předdefinováno je cca 250 modelových charakteristik rozdělených do několika úrovní s popisem významu. Modelové charakteristiky (otázky) jsou seskupovány do testů. Porovnávání požadavků kladených na pracovní místo a hodnot skutečně dosahovaných zaměstnancem. Porovnávat lze pracovní místo a zaměstnance na toto místo zařazeného. Nebo lze pro jedno pracovní místo vyhodnocovat n - zaměstnanců (tj. provádět výběr uchazečů) nebo lze porovnávat jednoho zaměstnance, uchazeče s n -pracovními místy. V tomto případě hledáme, na co by se dotyčný zaměstnanec hodil, případně v čem se tento zaměstnanec musí zlepšit, aby mohl být zařazen na toto místo.

Evidence kurzů – vzdělávání zaměstnanců. Sledování nákladovosti, doby platnosti kurzů, sankcí za neplnění. Hodnocení lektorů., Organizování kurzů. Náplně. Třídní knihy. Ubytování.. Finanční efektivnost uspořádaných kurzů.
Možnost síťové instalace ... !!!

Podporované systémy : Win98,WinXP,WinNT,Vista,Win7/8/10,Windows server 2008,2010 a vyšší


Pro bližší info nás prosím kontaktujte emailem, děkujeme.....

Dotazy a připomínky:
[17.03.2019]
Dotaz:
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[16.03.2019]
Dotaz: ????? ??????????????? ????????? 6-10??, ??? ??????????? ???????????????? ????????&#
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[15.03.2019]
Dotaz: ???????? ????? ??????????? ? ????????? ??????????? ????????? ??????? ???? «??????????? ??????????? ?????? ??????????» ?? ?.??????????? ???????? ???????? ?????????? ? 2014 ????, ?????????? ??????????????? ?????? ?? ?????????? ???????????.???????? ????? ??????????? ???????? ????????, ??????, ?????? ??? ?? ????????? ???????? ?? ?????????? ?.??????????? ? ??????? ??? ???? ??????????????? ????????? ?????? ?????????? ? ?????? ???????????. ???????? ????? ??????????? ??????????????? ??????????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[14.03.2019]
Dotaz: ?????????? ??????????? ????? ?? ???????? ?????????? ????? ???????. ??? ?? ????? ?????????? ???????? ?? ????????? ???????? ?????? ? ????? ????????? ????????? ?????????? ?? ??????????. ??? ???????? ???????? ?????? ? ???????? ???????? ?????, ??????????? ?????? ???????????? ???????? ????  ? ??????? ? ??????. ???? ??????? ???????? ?????? ???????????? ???????, ???? ? ?????? ?????? ????? ????????? ??? ????????????? ?????????????, ?????? ??????? ?? ??? – ?????? ?? ????. ????????????? ???????
............................
Odpověď:
-----------------------------------