Výpočet výplaty 2021


Výpočet čisté z hrubé i naopak výpočet hrubé mzdy ze zdané čísté zpětně

Přednastavit dle typu prac.pom.   Hlavní prac.poměr
  Dohoda o provedení práce
  Dohoda o činnosti
    Váš denní úvazek:   hod. /  Standartní denní vazek  hod.
    Mzda hrubá/čistá:  Kč
    Zadána jako mzda:
hrubá před krácením
hrubá již krácená
čistá (výpočet hrubé)

Zvolte vstupní údaje
Pojistné
Počítat pojistné

Jsem student, důchodce (Neuplatnit dopočet do minima VZzdr.(
  Aktuální min.VZZdrpoj.: 15200

Daně
Podepsal prohlášení:   Ano   Ne

Slevy na dani
Na poplatníka :

Počet dětí dle pořadí   První   ZTP
  Druhé   ZTP
  Třetí   ZTP
  Čtvrté   ZTP
  Páté   ZTP

Invalidita I.aII.st. :

Invalidita III.st. :

Student (do 26 let) :

Úleva na VZ zdr.poj. :Vypočtené výstupní hodnoty   Zadána hrubá mzda: 

Pojistné Zdravotní  
Vym.základ :
Firma :
Zaměstnanec :
Sociální  
Vym.základ :
Firma :
Zaměstnanec :


Celkem firma (platba):

Celkem zam. (platba):  

  Vyměřovací základ daně : 

Vypočtená daň Typ danění:  Po výpočtu

Základ daně: 
Vypočtena daň : 
Solidární daň : 
Slevy požadované : 
Slevy uplatněné : 
Neuplatněno : 
Daňový bonus na děti :
Záloha na daň (platba) :


Čistá mzda: 

Dotazy a připomínky:
[01.02.2023]
Dotaz: aaaa
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[09.01.2023]
Dotaz: s
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[07.10.2022]
Dotaz: 4
............................
Odpověď:
-----------------------------------