Výpočet exekuce 2024


Výpočet exekučních srážek z čísté mzdy podle zákona č.99/1963 Sb. paragraf 277,278,279 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů.
Při provádění výpočtu výše srážek musí zaměstnavatel ponechávat povinnému tzv. nezabavitelné částky, které slouží k nezbytnému zabezpečení základních životních potřeb povinného a jeho rodiny.
Bližší specifikaci těchto nezabavitelných částek nalezneme v nařízení vlády č.559/2006 Sb.
Nezabavitelná částka na osobu povinného - se ponechává povinnému automaticky, neboť na ni má nárok vždy bez ohledu na to, zda ho aktivně uplatní či nikoliv.
Nezabavitelné částky na vyživované osoby - náleží povinnému za osoby, kterým je povinen poskytovat výživné, neboť má vůči nim zákonnou vyživovací povinnost. Jde především o manželé, registrované partnery, děti, neprovdaná matka dítěte povinného do 2 let věku tohoto dítěte a jiné osoby vůči ním má povinný vyživovací povinnost.
Zároveň platí, že pokud je u plátce mzdy vedena exekuce pro výživné ve prospěch některé z uplatněných vyživovaných osob, potom se povinnému na takovou osobu, žádná nezabavitelná částka vyjímečně neponechává.

Pro rok 2024 jsou valorizovány hodnoty
životního minima jednotlivce na částku 4860,- Kč a
normativních nákladů na bydlení ve výši 14197,- Kč
.
a mění se také výpočet .


Zadejte vstupní údaje pro výpočet     Vaše čistá mzda:     Kč     Počet vyživovaných dětí: 

    Uplatnit také nezabavitelná částka na manžela/ku: 

O jaký druh pohledávky se jedná ?
  Přednostní   Nepřednostní   Obojí


Vypočtené hodnoty

Základní nezabavitelná částka:  0   Kč

Dále k nezabavení:  0   Kč

Zůstatek čisté mzdy: 

K zabavení na přednostní pohledávky:  0   Kč

K zabavení na nepřednostní pohledávky:  0   Kč


Celková částka k zabavení: 

Dotazy a připomínky: