WebPlan - docházkový, evidenční a plánovací systém

Systém je konstruován s ohledem na bezpečnost dat a utajení sledovaných údajů
a zárověň splňuje požadavky na zavedení evropského nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR.Systém umožňuje evidenci docházky zaměstnanců. Je založen jak na desktopové variantě tak na webové aplikaci, dostupné odkudkoliv přes přihlašovací údaje. Komunikace webového řešení probíhá v šifrovaném formátu.

Systém obsahuje tyto moduly:

 • Evidence docházky
 • Plánování směn
 • Rezervační systém na směny
 • Optimalizace generování pauz ve směnách dle legislativy a maximalizace efektivity pracovníka na směně
 • žádanky o dovolenou

Evidence docházky zahrnuje:

 • Evidence vyrovnávacích období
 • Evidence přesčasů a formy čerpání
 • Export podkladů pro mzdovou agendu
 • Evidence dlouhodobé nepřítomnosti - mateřské,nemocenské
 • Parametrické nastavení evidovaných složek docházky
 • Přehledný výpis formou mzdové soupisky

Web-dovolenky:

žádanky na intranetu se zasláním žádosti nadřízenému nebo jeho zástupci.Popřípadě správci s informací o nedoručení řešení následné akce.

Plánování - vstup dat

 • ze vstupních terminál
 • generováním z nastavených individuálních šablon ke každé osobě (nepravidelný rozvrh - hlídání vyrovnávacího období)
 • ruční editace jak odpracované doby tak absencí

Rezervační systém


V případě, kdy jsou rozepsány na určité období prázdné směny bez přidělení osobám. Je možné využít tento modul pro unikátní přístup zaměstnancům a možnosti zapsání se na tyto volné směny . Zápis je možné korigovat určitými omezeními,které si nastavíte před časem spuátění registrace. Také je umožněno se na již obsazenou směnu zapsat jako náhradník. A v případě uvolnění směny zájemcem se automaticky posunete na danou směnu.Vše je možné autoamaticky hlásit registrovaným přes e-mail či sms. Při registraci zaměstnanců na směny je možné zohlednit i jejich kvalifikaci. Provnává se jestli se zaměstnanec s definovanou kvalifikací můžete registrovat na místo s předem definovan mi předpoklady minimální kvalifikace.

Generování pauz

Pokud pracovník pracuje ve směnném provozu je zaměstnavatel povinen mu umožnit pravidelné přestávky minimálních intervalech definavaných v zákoníku práce. Pokud se však jedná o vytížený provoz,kde jakákoliv přestávka sníží výkonost celku, potom nastupuje tento systém s prvky umělé inteligence. Každá pauza, která má být přidělena, se pečlivě vyhodnotí jaké má být její optimální umístění vzhledem k celku, aby co nejméně oslabila chod jak skupiny tak celku.>> Vstup demo <<

do docházkového systému
Desktopová verze - Možnost síťové instalace ... !!!
Webová verze - Možnost přístupu do aplikace odkudkoliv (šifrované spojení v souladu s GDPR)... !!!

Podporované systémy : Win98,WinXP,WinNT,Vista,Win7/8/10,Windows server 2008,2010 a vyšší

Pro bližší info nás prosím kontaktujte emailem, děkujeme....

   Mám zájem zjistit více ...   Dotazy a připomínky: