WebPlan - docházkový, evidenční a plánovací systém

Systém je konstruován s ohledem na bezpečnost dat a utajení sledovaných údajů
a zárověň splňuje požadavky na zavedení evropského nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR.Systém umožňuje evidenci docházky zaměstnanců. Je založen jak na desktopové variantě tak na webové aplikaci, dostupné odkudkoliv přes přihlašovací údaje. Komunikace webového řešení probíhá v šifrovaném formátu.

Systém obsahuje tyto moduly:

 • Evidence docházky
 • Plánování směn
 • Rezervační systém na směny
 • Optimalizace generování pauz ve směnách dle legislativy a maximalizace efektivity pracovníka na směně
 • žádanky o dovolenou
 • Novinka - On-line vyplnění a podepsání formulářů bez elektronického podpisu !!!
  • - Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob - MFin5457 vzor č.26
  • - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - MFin5457/B vzor č.1

Evidence docházky zahrnuje:

 • Evidence vyrovnávacích období
 • Evidence přesčasů a formy čerpání
 • Export podkladů pro mzdovou agendu
 • Evidence dlouhodobé nepřítomnosti - mateřské,nemocenské
 • Parametrické nastavení evidovaných složek docházky
 • Přehledný výpis formou mzdové soupisky

Web-dovolenky:

žádanky na intranetu se zasláním žádosti nadřízenému nebo jeho zástupci.Popřípadě správci s informací o nedoručení řešení následné akce.

Plánování - vstup dat

 • ze vstupních terminál
 • generováním z nastavených individuálních šablon ke každé osobě (nepravidelný rozvrh - hlídání vyrovnávacího období)
 • ruční editace jak odpracované doby tak absencí

Rezervační systém


V případě, kdy jsou rozepsány na určité období prázdné směny bez přidělení osobám. Je možné využít tento modul pro unikátní přístup zaměstnancům a možnosti zapsání se na tyto volné směny . Zápis je možné korigovat určitými omezeními,které si nastavíte před časem spuátění registrace. Také je umožněno se na již obsazenou směnu zapsat jako náhradník. A v případě uvolnění směny zájemcem se automaticky posunete na danou směnu.Vše je možné autoamaticky hlásit registrovaným přes e-mail či sms. Při registraci zaměstnanců na směny je možné zohlednit i jejich kvalifikaci. Provnává se jestli se zaměstnanec s definovanou kvalifikací můžete registrovat na místo s předem definovan mi předpoklady minimální kvalifikace.

Generování pauz

Pokud pracovník pracuje ve směnném provozu je zaměstnavatel povinen mu umožnit pravidelné přestávky minimálních intervalech definavaných v zákoníku práce. Pokud se však jedná o vytížený provoz,kde jakákoliv přestávka sníží výkonost celku, potom nastupuje tento systém s prvky umělé inteligence. Každá pauza, která má být přidělena, se pečlivě vyhodnotí jaké má být její optimální umístění vzhledem k celku, aby co nejméně oslabila chod jak skupiny tak celku.
...

On-line vyplnění a podepsání formulářů bez elektronického podpisu

Online vyplnění a podepsání Žádosti o roční zúčtování a prohlášení poplatníka

Nabízíme jednoduchý systém .
Zejména vzhledem k současné situaci je výhodou vyplňování a podepisování interních ročních daňových dokumentů, které nařízením finanční správy je od roku 2018 touto formou umožněno.
Při podepisování není vyžadován elektronický podpis. Je plně postačující interní časové razítko systému. Vše je zaznamenáno v logu, který je také vyžadován.
Formuláře se zakládají vždy za každý rok a podepsáním a ověřením účetními se uzamknou ve formátu PDF. Následně je možné v průběhu roku provádět evidovanou změnu ve změnové části formuláře s možností opětovného podpisu a ověření účetními.   

Při úpravě dat formuláře,které provádí každý zaměstnanec je možné i nahrávání příloh v neomezeném množství.
Tyto dokumenty jsou spolu s danou verzí formuláře archivovány. Nebo je možné si je vytisknout a smazat ze systému.
Systém je možné provozovat u nás na serveru jako Cloudovou službu nebo instalovat na Váš interní server.
Cena se odvíjí od počtu zaměstnanců a je účtována měsíčně s fakturací 3 měsíce dopředu.V ceně je zahrnuta i správa a provoz serveru a databáze polu s pravidelnou zálohou.>> Vstup demo <<

do docházkového systému
Desktopová verze - Možnost síťové instalace ... !!!
Webová verze - Možnost přístupu do aplikace odkudkoliv (šifrované spojení v souladu s GDPR)... !!!

Podporované systémy : Win98,WinXP,WinNT,Vista,Win7/8/10,Windows server 2008,2010 a vyšší

Pro bližší info nás prosím kontaktujte emailem, děkujeme....

   Mám zájem zjistit více ...   Dotazy a připomínky:
[23.09.2022]
Dotaz: Dobrý den, prosím, je systém na online vyplňování Ročního zúčtování a žádosti o RZ spojeno s Vaší docházkou? Nebo se jedna o solo produkt? Děkuji za odpověď. Markéta Papežová Mzdová agenda
............................
Odpověď:
-----------------------------------