Aktualizováno 6.1.2024
Pro data účetního roku Označení Popis 
Formuláře platné v roce 2024
2024 Změna25 MFin5460 vzor č.32POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.30
Stáhnout
2024 Změna25 MFin5460/A vzor č.11POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů .
Změna od vzoru č.9 !!!
Stáhnout
2023 Změna25 MFin5460/1 vzor č.28 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2023.
Stáhnout
202325 5459 vzor č.24Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Stáhnout
202325 5466 vzor č.18 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
2024 Změna25 MFin5457 vzor č.27Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze zavislé činnostiStáhnout
202325 MFin5457/B vzor č.3Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodněníStáhnout
Formuláře platné v roce 2023
2023 Změna25 MFin5460 vzor č.31POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.30
Stáhnout
2023 Změna25 MFin5460/A vzor č.10POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů .
Změna od vzoru č.9 !!!
Stáhnout
2022 Změna25 MFin5460/1 vzor č.27 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2022.
Stáhnout
202225 5459 vzor č.24Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Stáhnout
202225 5466 vzor č.18 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
202325 MFin5457 vzor č.26Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze zavislé činnostiStáhnout
2022 Změna25 MFin5457/B vzor č.3Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodněníStáhnout
Formuláře platné v roce 2022
2022 Změna25 MFin5460 vzor č.30POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.29
Stáhnout
2022 Změna25 MFin5460/A vzor č.9POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů .
Změna od vzoru č.8 !!!
Stáhnout
2021 Změna25 MFin5460/1 vzor č.26 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2021.
Stáhnout
2021 Změna25 5459 vzor č.24Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Stáhnout
202125 5466 vzor č.18 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
202225 MFin5457 vzor č.26Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze zavislé činnostiStáhnout
2021 Změna25 MFin5457/B vzor č.2Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodněníStáhnout
Formuláře platné v roce 2021
202125 MFin5460 vzor č.29POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.28
Stáhnout
202125 MFin5460/A vzor č.8POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů .
Změna od vzoru č.7 !!!
Stáhnout
202025 MFin5460/1 vzor č.25Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2020.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
202025 5459 vzor č.23Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
202025 5466 vzor č.18 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
2020,202125 MFin5457 vzor č.26Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze zavislé činnostiStáhnout
2019,202025 MFin5457/B vzor č.1Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodněníStáhnout
Formuláře platné v roce 2020
202025 MFin5460 vzor č.28POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.26:První řádek obsahuje text 'zdanitelných v ČR'
Stáhnout
202025 MFin5460/A vzor č.7POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjm .
Formulář se proti minulému vůbec neliší !!!
Stáhnout
201925 MFin5460/1 vzor č.24Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2019. Proti minulému se liší.14 b/ prohozeno na manžela a manželku. Změny částek v textu pro min.hranici vyplacení bonusu z 73200 na 80100 ročně a z 6100 na 6675 měsíčně. Hranice přiznání bonusu roční/měsíční.Stáhnout
201925 5459 vzor č.22Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z 2018 platí pro 2019Stáhnout
201925 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláátní sazby daněz příjm fyzických*) právnických*) osob z 2017 platí pro 2018Stáhnout
2019Potvrzení slevy na dani -školkovné změna od 2018potvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2018Stáhnout
20198954213 II/2018Přehled o výši pojistného - měsíční hlášení na ČSSZStáhnout
20198962114 II/2018Příloha k žádosti o dávku zasílaná na ČSSZStáhnout