Aktualizováno 14.1.2021
Pro data účetního roku Označení Popis 
Formuláře platné v roce 2021
202125 MFin5460 vzor č.29POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.28
Stáhnout
202125 MFin5460/A vzor č.8POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů .
Změna od vzoru č.7 !!!
Stáhnout
202025 MFin5460/1 vzor č.25Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2020.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
202025 5459 vzor č.23Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
202025 5466 vzor č.18 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.
Proti minulému vzoru se neliší.
Stáhnout
2020,202125 MFin5457 vzor č.26Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze zavislé činnostiStáhnout
2019,202025 MFin5457/B vzor č.1Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodněníStáhnout
Formuláře platné v roce 2020
202025 MFin5460 vzor č.28POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.26:První řádek obsahuje text 'zdanitelných v ČR'
Stáhnout
202025 MFin5460/A vzor č.7POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjm .
Formulář se proti minulému vůbec neliší !!!
Stáhnout
201925 MFin5460/1 vzor č.24Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2019. Proti minulému se liší.14 b/ prohozeno na manžela a manželku. Změny částek v textu pro min.hranici vyplacení bonusu z 73200 na 80100 ročně a z 6100 na 6675 měsíčně. Hranice přiznání bonusu roční/měsíční.Stáhnout
201925 5459 vzor č.22Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z 2018 platí pro 2019Stáhnout
201925 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláátní sazby daněz příjm fyzických*) právnických*) osob z 2017 platí pro 2018Stáhnout
2019Potvrzení slevy na dani -školkovné změna od 2018potvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2018Stáhnout
20198954213 II/2018Přehled o výši pojistného - měsíční hlášení na ČSSZStáhnout
20198962114 II/2018Příloha k žádosti o dávku zasílaná na ČSSZStáhnout
Formuláře platné v roce 2019
201925 MFin5460 vzor č.27POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.26:První řádek obsahuje text 'zdanitelných v ČR'
Stáhnout
201925 MFin5460/A vzor č.6POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjm .
Formulář se proti minulému vůbec neliší !!!
Stáhnout
201825 MFin5460/1 vzor č.23Výpočet daně a daňového zvýhodnění za 2018. Proti minulému se liší.14 b/ prohozeno na manžela a manželku. Změny částek v textu 66000 na 73200 a 5500 na 6100. Hranice přiznání bonusu roční/měsíční.Stáhnout
201825 5459 vzor č.22Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z 2017 platí pro 2018Stáhnout
201825 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláátní sazby daněz příjm fyzických*) právnických*) osob z 2017 platí pro 2018Stáhnout
2018Potvrzení slevy na dani -školkovné změna od 2018potvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2018Stáhnout
20198954213 II/2018Přehled o výši pojistného - měsíční hlášení na ČSSZStáhnout
20198962114 II/2018Příloha k žádosti o dávku zasílaná na ČSSZStáhnout
Formuláře platné v roce 2018
201825 5460 vzor č.26POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen ČŘzákon ČĽ).
Změna od vzoru č.25: popis podepsal/nepodepsal prohlááení změněno na učinil/neučinil prohlášení. A místo razítko a podpis nově pouze podpis.
Stáhnout
201825 5460/A vzor č.5POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláátní sazby daně z těchto příjmů .
Formulář obsahuje proti minulému nový řádek - Ührn povinného pojistného
Stáhnout
201725 MFin5460/1 vzor č.22Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2017. Stejný jako vzor.21 za 2016.Stáhnout
Formuláře platné v roce 2017
20178954211 I/2017Přehled o výši pojistného - měsíční hlááení na ČSSZStáhnout
20178962112 III/2016Příloha k žádosti o dávku zasílaná na ČSSZStáhnout
201725 5460 vzor č.25POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějáích předpis (dále jen ČŘzákon ČĽ)Stáhnout
201625 5460 vzor č.24POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějáích předpis (dále jen ČŘzákon ČĽ)Stáhnout
201625 MFin5460/1 vzor č.21V počet daně a daňového zv hodnění 2016Stáhnout
201625 5459 vzor č.22Vyúčtování daně z příjm ze závislé činnosti 2016Stáhnout
201625 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněz příjm fyzických*) právnických*) osobStáhnout
2016Potvrzení slevy na dani -školkovnépotvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2016Stáhnout
Formuláře platné v roce 2016
20168954211 I/2016Přehled o výši pojistného - měsíční hlášení na ČSSZStáhnout
20168962110 I/2016Příloha k žádosti o dávku zasílaná na ČSSZStáhnout
201525 5460 vzor č.23POTVRZEN ĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějáích předpis (dále jen ČŘzákon ČĽ)Stáhnout
201525 MFin5460/1 vzor č.20Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2015Stáhnout
201525 5459 vzor č.22Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2015Stáhnout
201525 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláátní sazby daně z příjmů fyzických*) právnických*) osobStáhnout
Formuláře platné v roce 2015
2015Potvrzení slevy na dani -školkovnépotvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2014Stáhnout
2015Příspěvek na základě žádosti zaměstnavatele Kurzarbeit - žádost o poskytnutí příspěvkuStáhnout
201425 5460/1 vzor č.19Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2014Stáhnout
201425 5460/a vzor č.1POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle par. 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněStáhnout
201525 5460/a vzor č.2POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle par. 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláátní sazby daněStáhnout
201425 5460 vzor č.22POTVRZENĺ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zv hodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějáích předpis (dále jen ČŘzákon ČĽ)Stáhnout
201425 5460/1 vzor č.19 (aktualizovaný)Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnostiStáhnout
201225 5459 vzor č.19Vy čtování daně z příjmů ze závislé činnostiStáhnout
201325 5459 vzor č.20Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostiStáhnout
201425 5459 vzor č.21Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostiStáhnout
201325 5466 vzor č.16 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických*) právnických*) osobStáhnout
201425 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjm fyzických*) právnických*) osobStáhnout
2014,201525 5553 vzor č.1 POTVRZEN ĺ o vyplacených příjmech podle par. 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm ve znění pozdějáích předpis (dále jen ČŘzákon ČĽ) a dani vybírané srážkou podle zvláátní sazby daněStáhnout
2014,201525 5516 vzor č.12HLÁŠENĺ PLÁTCE DANĚ o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmech Hlášení podle Ô 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějáích předpis , o splnění povinnosti srazit zajištění daně ze zdanitelných příjmů podle par. 38e odst. 1 a 3 zákona o daních z příjm , které je plátce daně povinen podat současně s platbou zajiátěné daněStáhnout
2014,201525 5478 vzor č.13HLÁŠENĺ PLÁTCE DANĚ o dani z příjm vybírané srážkou Hlášení o splnění povinnosti odvodu sražené daně z příjmů uvedené v par. 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjm , ve znění pozdějších předpis (dále jen ČŘzákon o daních z příjm ČĽ), které je povinen plátce daně podat současně s úhradou daně podle par. 38d odst. 3 zákona o daních z příjm Stáhnout
2015PVPOJ 2015Přehled o výši pojistného zasílaný od roku 2015 přes eportál ČSSZ Stáhnout