Platnost od: 01.01.2019

Změny tarifních platů platných od 1.1.2019 - kompletní přehled

Od 1. ledna 2019 vstoupí v účinnost novelizované nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Zařazení do stupnic zůstává beze změny proti stavu k 31. 12. 2018.


Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů platí pro státní zaměstnance, kromě lékařů orgánu sociálního zabezpečení nebo lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví.

Platové tarify se od 1. ledna 2019 navyšují ve všech platových třídách o 5%.


Příloha č. 3 Stupnice platových tarifů pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení, lékaře orgánu ochrany veřejného zdraví.

Platové tarify se navyšují pro lékaře, kterým náleží platová třída 11 – 13 o 7 %

Platové tarify se navyšují pro lékaře, kterým náleží platová třída 14 – 16 o 2 %.


Příplatek za službu ve ztížením pracovním prostředí 800-1800 Kč


Výše zvláštního příplatku činí nově měsíčně ve skupině

  • a) I. 500 až 1300 Kč,
  • b) II. 750 až 2500 Kč,
  • c) III. 1250 až 5000 Kč,
  • d) IV. 1880 až 7500 Kč,
  • e) V. 2500 až 10000 Kč.


Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.


Tabuly pro jednotlivé přílohu č. 1 až č.5 jsou: