Platnost od: 01.01.2021

Aktualizace - Mzdový modul na rok 2021

Změny provedené ve mzdovém modulu pro výpočet mzdy zaměstnance za rok 2021 :


 • Daňové tabulky se mění na 15 a 23 procentní hranice.
 • změna MaxVZ na soc. pojistném z 1 672 080,- na 1 701 168,-
 • změna minimální mzdy z 14600,-(87,30/hod) na 15200,-(90,50/hod-) na 40,- hod.týdně
 • a pro poživatele invalidního důchodu minimální mzda totožná, tedy 15200,- (90,50)
 • změny konstant. pro náhradu a nemoc zde
 • nastaven kalendář se svátky pro rok 2021
 • změna konstant pro výpočet exekucí pod tlačítkem v individuálním výpočtu (ošetřeno případné nezapočtení bonusu)
  - životní minimum zůstavá stejné na hodnotě 3860,- platné od 1.4.2020
  - změna normativních nákladů na bydlení od 1.1.2021 z 6502,- na 6637,-
 • Ruší se solidární daň !!!

Slevy a bonusy na první a další deti pro poplatníka v roce 2021 prechází z minulého roku 2020 beze zmeny

 • diferencované danové zvýhodnení na díte vzhledem k poctu detí zatím prechází z roku 2020 do roku 2021 beze zmeny, tedy 1.díte 1 267,- , 2. díte 1 617,- a další deti 2 017,-.
 • Ruší se hranice pro Maximálne možný prizanný bonus na poplatníka (všechny deti) za mesíc 5 025,- a za rok 60 300,-
 • Hranice minimální zdanitelné mesícní mzdy nad kterou je teprve vyplácen bonus je polovina minimální mzdy tedy 7600,-/mesíc
 • sjednocení minimální mzdy pro invalidní duchodce - rozhoduje poslední záložka v kmeni,kde je nutné vyplnit príslušný typ invalidního duchodu, následne se v individuálním výpoctu dole zobrazí informace o zmene minimální mzdy pro 1,2 a 3.stupen ivalidity.
 • Stejná hodnota úlevy na VZ zdravotním pojištení pro invalidní zamestnance pracující ve spolecnosti, která zamestnavá minimálne 50 % procent zdravotne postižených z 7 540,-
 • nová sestava pro insolvenci J23I
 • na první založce v kmeni – císlo pojištence, které slouží k elektronickému zaslání na zdravotní pojištovny
 • pri zaškrtnutí v kmeni Zam MR není ani u hlavního prac.pomeru odvádeno sociální pojištení pod 3500,- (dríve 3000,-) z hrubé mzdy
 • Stále i od 1.1.2021 se pri príjmu ze všech pomeru u jednoho zamestnavatele pod hranicí 3500,- Kc (vcetne) odvádí srážková dan místo zálohové, ovšem pouze pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani.
 • Limit pro danové osvobození príspevku zamestnavatele na penzijní pripojištení,doplnkové penzijni pojištení a životní pojištení zustává na 50 000,-


- výše rozhodného príjmu pro platbu nemocenského pojištení je nove 3500,-Kc i jako zamestnání malého rozsahu.
- zustává výše rozhodného príjmu pro srážkovou a zálohovou dan na 3500,- Kc .

hrubá mzda

druh pp
0 - 3499 MR 3500 3501 - 10000 10001 - 9999999
HPP podepsal Záloh.00
(slevy ano)
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
HPP nepodepsal Sráž.10

Sráž.10,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30
(slevy ne)
SOC,ZDR
DPC podepsal Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
DPC nepodepsal Sráž.10

Sráž.10
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
DPP podepsal Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
DPP nepodepsal Sráž.10

Sráž.10

Sráž.10

Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR

>> Formuláre platné pro 2020/2021


>> Zmena ve výpoctu základu dane a stravenkový paušál


Dovolená 2021Je pro pripomenutí pri rocní rekapitulaci 2020- Sestavy

 • J99 – rocní zúctování zálohové dane – použít aktualizovaný formulár na danovém portálu
 • J99S – rocní zúctování srážkové dane – použít aktualizavaný formulár na danovém portálu
 • Doporucení: Sestavy J99 a J99S zpracovat, poté stisknout [Do schránky] a [Spustit portál]. Na portále do pole vedle tlacítka procházet dát CTRL+V. a tlacítko nacíst.
 • V01PE - zasílání výplatních lístku elektronicky pod heslem a zašifrované 256 bit kryptovacím klícem. Nutnost nastavení na žádost !!!. Menu-mesícní-Zamestnanci-E-mail,Telefon.
 • V08Z, V08L- možnost zasílání hlášení a hromadného oznámení elektronicky pres Portál Zdravotních Pojištoven - Menu mzdového modulu: Mesícní-Zamestnanci-Aktuální zmeny zdr.poj.


Duležité rocní sestavy za 2020 (pripomenutí):K19 – prehledové zobrazení osob s uplatnenou solidární daní za zvolený rok
ZPSC - sestava pro povinný podíl zamestnávání osob zdravotne znevýhodnených
Statistika NemUr sestava J61.
Sestava povinného podílu ZTP, ZPS je sestava ZPSC.
Prehledy vyúctování daní J99 a J99S.
Ctvrtletní výpocet platby pojištení pro kooperativu – sestava V12M.
Náklady práce - statistické šetrení UNP4-01 – sestava UNP.

Dále upozornení:

Možnost roční vyúčtování vratky daně i pro zaměstnance se solidární daní pokud roční částka nepřekročí roční limit.
Zůstává – povinnost - ke mzdovému listu přiložit i přehled ročního vyúčtování daně

Jinak je uveřejněn nový mzdový kalkulátor výplatního lístku 2021 zde .

Roční zúčtování je možné naplnit také tlačítkem [Doplnění do stávajících].

>> Podrobný popis nastavení parametru a dovolené na rok 2021