Platnost od: 01.01.2020

Aktualizace - Mzdový modul na rok 2020

Změny provedené ve mzdovém modulu pro výpočet mzdy zaměstnance za rok 2020 :
 • Daňové tabulky přechází z roku 2019 beze změny
 • změna MaxVZ na soc. pojistném z 1 569 552,- na 1 672 080,-
 • změna minimální mzdy z 13350,-(79,80/hod) na 14600,-(87,30/hod-) na 40,- hod.týdně
 • a pro poživatele invalidního důchodu minimální mzda totožná, tedy 14600,- (87,30)
 • změny konstant. pro náhradu a nemoc zde
 • nastaven kalendář se svátky pro rok 2020
 • změna konstant pro výpočet exekucí pod tlačítkem v individuálním výpočtu (ošetřeno případné nezapočtení bonusu)
  - životní minimum zůstavá stejné na hodnotě 3410,-
  - změna normativních nákladů na bydlení z 6233,- na 6502,-
 • změna roční a měsíční hranice pro solidární daň na 1672080,-
 • Slevy a bonusy na první a další děti pro poplatníka v roce 2020 přechází z minulého roku 2019 beze změny

 • diferencované daňové zvýhodnění na dítě vzhledem k počtu dětí zatím přechází z roku 2019 do roku 2020 beze změny, tedy 1.dítě 1 267,- , 2. dítě 1 617,- a další děti 2 017,-.
 • Maximálně možný přizanný bonus na poplatníka (všechny děti) za měsíc je 5 025,- a za rok 60 300,-
 • Hranice minimální zdanitelné měsíční mzdy nad kterou je teprve vyplácen bonus je stejná 6100,-/měsíc a 73200,-/ rok
 • sjednocení minimální mzdy pro invalidní důchodce - rozhoduje poslední záložka v kmeni,kde je nutné vyplnit příslušný typ invalidního důchodu, následně se v individuálním výpočtu dole zobrazí informace o změně minimální mzdy pro 1,2 a 3.stupeň ivalidity.
 • Stejná hodnota úlevy na VZ zdravotním pojištění pro invalidní zaměstnance pracující ve společnosti, která zaměstnavá minimálně 50 % procent zdravotně postižených z 7 540,-
 • nová sestava pro insolvenci J23I
 • na první založce v kmeni – číslo pojištěnce, které slouží k elektronickému zaslání na zdravotní pojišťovny
 • při zaškrtnutí v kmeni Zam MR není ani u hlavního prac.poměru odváděno sociální pojištění pod 3000,- (dříve 2500,-) z hrubé mzdy
 • Stále i od 1.1.2020 se při příjmu ze všech poměrů u jednoho zaměstnavatele pod hranicí 3000,- Kč (včetně) odvádí srážková daň místo zálohové, ovšem pouze pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani.
 • Limit pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění,doplňkové penzijni pojištění a životní pojištění zůstává na 50 000,-


- výše rozhodného příjmu pro platbu nemocenského pojištění zústává na 3000,-Kč i jako zaměstnání malého rozsahu.
- zůstává výše rozhodného příjmu pro srážkovou a zálohovou daň stále na 3000,- Kč .

hrubá mzda

druh pp
0 - 2500 MR 2501-2999 MR 3000 3001 - 10000 10001 - 9999999
HPP podepsal Záloh.00
(slevy ano)
Záloh.00
(slevy ano)
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
HPP nepodepsal Sráž.10

Záloh.30,
(slevy ne)
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30
(slevy ne)
SOC,ZDR
DPČ podepsal Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
DPČ nepodepsal Sráž.10

Záloh.30,
(slevy ne)
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
DPP podepsal Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
DPP nepodepsal Sráž.10

Sráž.10

Sráž.10

Sráž.10

Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR

Změna formuláře pro Potvrzení příjmů v roce 2020. Je možné zasílat i starší formulář pro rok 2019, jelikož se ve formuláři nic nezměnilo !!!. Pouze rok.
Je pro připomenutí při roční rekapitulaci 2019- Sestavy

 • J99 – roční zúčtování zálohové daně – použít aktualizovaný formulář na daňovém portálu
 • J99S – roční zúčtování srážkové daně – použít aktualizavaný formulář na daňovém portálu
 • Doporučení: Sestavy J99 a J99S zpracovat, poté stisknout [Do schránky] a [Spustit portál]. Na portále do pole vedle tlačítka procházet dát CTRL+V. a tlačítko načíst.
 • V01PE - zasílání výplatních lístků elektronicky pod heslem a zašifrované 256 bit kryptovacím klíčem. Nutnost nastavení na žádost !!!. Menu-měsíční-Zaměstnanci-E-mail,Telefon.
 • V08Z, V08L- možnost zasílání hlášení a hromadného oznámení elektronicky přes Portál Zdravotních Pojišťoven - Menu mzdového modulu: Měsíční-Zaměstnanci-Aktuální změny zdr.poj.


Důležité roční sestavy za 2019 (připomenutí):K19 – přehledové zobrazení osob s uplatněnou solidární daní za zvolený rok
ZPSC - sestava pro povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
Statistika NemUr sestava J61.
Sestava povinného podílu ZTP, ZPS je sestava ZPSC.
Přehledy vyúčtování daní J99 a J99S.
Čtvrtletní výpočet platby pojištění pro kooperativu – sestava V12M.
Náklady práce - statistické šetření UNP4-01 – sestava UNP.

Dále upozornění:

Možnost roční vyúčtování vratky daně i pro zaměstnance se solidární daní pokud roční částka nepřekročí roční limit.
Zůstává – povinnost - ke mzdovému listu přiložit i přehled ročního vyúčtování daně

Jinak je uveřejněn nový mzdový kalkulátor výplatního lístku 2020 zde .

Roční zúčtování je možné naplnit také tlačítkem [Doplnění do stávajících]. Provede se kontrola již naplněných a případně se doplní nebo dopočtou příslušné měsíce již k napočteným osobám, které byli naplněny v průběhu roku.