Platnost od: 01.01.2018

Aktualizace - Mzdový modul na rok 2018

Změny provedené ve mzdovém modulu na rok 2018:
 • Daňové tabulky přechází z roku 2017 beze změny
 • změna MaxVZ na soc. pojistném z 1 355 136,- na 1 438 992,-
 • změna minimální mzdy z 11 000,-(66,-/hod) na 12 200,-(73,20/hod-) na 40,- hod.týdně
 • a invalidní minimální mzda totožná,tedy 12 200,- (73,20)
 • změny konstant. pro náhradu a nemoc zde
 • nastaven kalendář se svátky pro rok 2018
 • změna konstant pro výpočet exekucí pod tlačítkem v individuálním výpočtu (ošetřeno případné nezapočtení bonusu)
  - životní minimum zůstavá stejné na hodnotě 3410,-
  - změna (snížení) normativních nákladů na bydlení
  z 5 822,- na 5 928,-
 • změna roční a měsíční hranice pro solidární daň na 1 438 992,- (119 916,-)
 • Velkým překvapením je kombinace slevy a bonusu na první a další děti pro poplatníka v roce 2018, která kromě prvního dítěte přechází z minulého roku 2017

 • diferencované daňové zvýhodnění na dítě vzhledem k počtu dětí zatím přechází z roku 2016 do roku 2017 beze změny, tedy 1.dítě 1 117,- , 2. dítě 1 417,- a další děti 1 717,-.
 • v polovině roku 2017 se zvýšili hranice na 2. a 3.dítě na 1617,- a 2017,-. Na první dítě zůstala částka stejná .Roční zúčtování za 2017 tedy počítáme s těmito konečnými hranice. Každý kdo má děti a uplatňoval na ně v roce 2017 slevu bude mít přeplatek na dni právě za období měsíců 1-7/2017.
 • Pro rok 2018 byla provedena další zajímavost: zvýšení bylo provedeno jen pro 1. dítě a to na častku 1267,-.Na 2. a 3. dítě zůstaly částky slev a bonusů stejné z roku 2017.
 • Maximálně možný přizanný bonus na poplatníka (všechny děti) za měsíc je 5 025,- a za rok 60 300,-
 • Změna hranice minimální zdanitelné měsíční mzdy nad kterou je teprve vyplácen bonus je opět 5 500,- a 66 000,- za rok
 • sjednocení minimální mzdy pro invalidní důchodce - rozhoduje poslední záložka v kmeni,kde je nutné vyplnit příslušný typ invalidního důchodu, následně se v individuálním výpočtu dole zobrazí informace o změně minimální mzdy pro 1,2 a 3.stupeň ivalidity.
 • změna hodnoty úlevy na VZ zdravotním pojištění pro invalidní zaměstnance pracující ve společnosti, která zaměstnavá minimálně 50 % procent zdravotně postižených z 6 814,- na 7 177,-
 • nová sestava pro insolvenci J23I
 • na první založce v kmeni – číslo pojištěnce, které slouží k elektronickému zaslání na zdravotní pojišťovny
 • při zaškrtnutí v kmeni Zam MR není ani u hlavního prac.poměru odváděno soc.pojištění pod 2 500,- (včetně) z hrubé mzdy
 • Nově od 1.1.2018 se při příjmu ze všech poměrů u jednoho zaměstnavatele pod hranicí 2500 Kč odvádí srážková daň místo zálohové, ovšem pouze pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani.
 • Limit pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění,doplňkové penzijni pojištění a životní pojištění zůstává na 50 000,-


Další zajímavostí je platnost nové dávky tzv.Otcovské

teprve až od února 2018. Bude tedy zaslána aktualizace pro první zpracování této dávky od období 2/2018. Další informace o Otcovské dávce naleznete zde.

Od 1.června 2018 bude platná další dávka tzv.Dlouhodobé ošetřovné .

Bude v aktualizaci, aby dávka byla na příslušné období v číselníku k dispozici pro 5/2018. Další připraovanou úpravou budou zřejmě nové formuláře pro hlášení příslušných nových dávek na ČSSZ. Necháme se překvapit.
Změna formuláře pro Potvrzení příjmů v roce 2018. Je možné zasílat i starší formulář pro rok 2017, jelikož se ve formuláři nic nezměnilo !!!. Pouze rok.
Je pro připomenutí při roční rekapitulaci 2017- Sestavy

 • J99 – roční zúčtování zálohové daně – použít aktualizovaný formulář na daňovém portálu
 • J99S – roční zúčtování srážkové daně – použít aktualizavaný formulář na daňovém portálu
 • Doporučení: Sestavy J99 a J99S zpracovat, poté stisknout [Do schránky] a [Spustit portál]. Na portále do pole vedle tlačítka procházet dát CTRL+V. a tlačítko načíst.
 • V01PE - zasílání výplatních lístků elektronicky pod heslem a zašifrované 256 bit kryptovacím klíčem. Nutnost nastavení na žádost !!!. Menu-měsíční-Zaměstnanci-E-mail,Telefon.
 • V08Z, V08L- možnost zasílání hlášení a hromadného oznámení elektronicky přes Portál Zdravotních Pojišťoven - Menu mzdového modulu: Měsíční-Zaměstnanci-Aktuální změny zdr.poj.


Důležité roční sestavy pro 2017 (připomenutí):K19 – přehledové zobrazení osob s uplatněnou solidární daní za zvolený rok
ZPSC - sestava pro povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
Statistika NemUr sestava J61.
Sestava povinného podílu ZTP, ZPS je sestava ZPSC.
Přehledy vyúčtování daní J99 a J99S.
Čtvrtletní výpočet platby pojištění pro kooperativu – sestava V12M.
Náklady práce - statistické šetření UNP4-01 – sestava UNP.

Dále upozornění:

Možnost roční vyúčtování vratky daně i pro zaměstnance se solidární daní pokud roční částka nepřekročí roční limit.
Zůstává – povinnost - ke mzdovému listu přiložit i přehled ročního vyúčtování daně

Jinak je uveřejněn nový mzdový kalkulátor výplatního lístku 2018 zde .

Roční zúčtování je možné naplnit také tlačítkem [Doplnění do stávajících]. Provede se kontrola již naplněných a případně se doplní nebo dopočtou příslušné měsíce již k napočteným osobám, které byli naplněny v průběhu roku.
Nově tlačítko pro prohlížení a následný přepočet součtu slev na dani na děti za rok 2017. Přepočet se také automaticky provede při naplnění ročního zúčtování. Přes tlačítko je možné provést korekci pořadí dítěte a s tím spojenou velikost slevy. V půběhu roku byla navýšena sleva na druhé z 1417,- na 1617,- , třetí a další děti z 1717,- na 2017,-. Tlačítko je jako minulý rok dostupné zde :