Platnost od: 25.06.2020

Antivirus C

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele


Dle přesného znění textu vyhlášky Zde...
V aktualizaci mzdového modulu - nová verze 2020/07b


1/ máte připravenu novou sestavu Z03X. Jsou v ní zohledněny všechny podmínky pro uplatnění slevy na VZ sociálního pojištění. Není určeno pro zaměstnavatele s více jak 50ti zaměstnanci v HPP !!!

Upravený Přehled o výši pojistného zatím nebyl do této doby zveřejněn. Částka o kterou se poníží odvod zaměstnavatele by měla být jako nový údaj.

Odvod na sociální pojištění bude o částku prominuté platby za zaměstnavatele snížen !!!
Tedy je potřeba odvod o tuto částku při platbě RUČNĚ ponížit !!
Dle MPSV:Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ.

2/ dále je nová možnost v záložce Kmenový soubor-Daně vpravo dole možnost převést částku zdravotního pojištění dopočtu do minima VZ zdravotního pojištění k úhradě v plné výši dopočtené částky tedy 13,5 procenta zaměstnavateli. Jinak je částka v plné výší dopočtené částky tedy 13,5 procenta hrazena zaměstnancem.
Standartní je nezaškrtnutí tohoto boxu !!!

3/ s účinností od 1.6.2020 je nově stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ze 7903 Kč na 11607 Kč. Částka se Vám automaticky po stažení aktualizace změní v globálních proměnných a v kmeni u jednotlivých zaměstnanců kde slevu doposud uplatňujete. Týká se to však pouze jen osob , kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanaci zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním pojištěním.