Platnost od: 01.09.2015

Změny ve zdravotním pojištění Zákoník práce | Zákon č. 200/2015 Sb. ( znění od 1.9.2015)

Změna zdravotní pojišťovny

S účinností od 1.září 2015 lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců. a to vždy jen k 1.dni kalendářního pololetí. Přihláška se musí pobat v průběhu kalendářního pololetí které předchází tomu ve kterém má ke změně dojít. nejpozději však 3 měsíce před počátkem období kdy ke změně dochází. Přihlášku ke změně je možné podat jen jednou v kalendářním roce.

Změna ve stanovení vyměřovacího základu

Náhrady výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců podle zákona č.236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce předtsavitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. S účinností od 1.ledna 2015 byly tyto náhrady osvobozené pouze od sociálního pojištění a zdravotní pojištění se z těchto náhrad odvádělo. Toto je od 1.září 2015 zrušeno a opět jsou náhrady osvobozeny od obou plateb.