Platnost od: 01.06.2017

Sleva na dítě pro rok 2017 - platnost předpokládána od 1.7.2017

Sleva může být uplatněna jako měsíční teprve za období 7/2017, tedy ve zpracování mezd od 1.8.2017.
Roční sleva bude uplatněna v plné výši na všechny měsíce kalendářního roku zpětně až při ročním zúčtování zálohové daně v roce 2018.
Vše je způsobeno pozdním přijetím zákona a podepsáním prezidentem teprve 28.4.2017 .
Účinnost však již od 1.4.2017. Platnost zákona je ale až 15 dní od zveřejnění ve Sbírce zákonů. Novela byla zveřejněna 16.6.2017 a tudíž platnost je předpokládána 1.7.2017.


1. dítě 1117,- / ročně 13404,-
2. dítě 1617,-(+500) / ročně 19404,-
3. a více 2017,-(+900) / ročně 24204,-

Pokud je dítě ZTP/P potom se příslušná sleva/bonus násobí 2x.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit na dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Od roku 2014 ale lze zvýhodnění uplatnit na dítě registrovaného partnera nebo partnerky.


Daňový bonus 2017


Když se po započtení slevy na dítě daň dostane do minusu, stát vám výslednou sumu vyplatí jako daňový bonus. Daňový bonus se podnikatelům i zaměstnancům vyplácí zpětně na začátku následujícího roku (po podání daňového přiznání, respektive ročního zúčtování zaměstnavatele).

Bonus může dělat max.60 300 korun za rok, minimálně sto korun – když vyjde nižší, nedostanete nic. Podmínkou pro vznik nároku na bonus je, že jste v daném roce vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy – což v roce 2016 znamená alespoň dříve 59400,- nyní 5500,-/66000,- korun.

Daňový bonus nechává novela v platnosti v nezměněné výši. Jeho mechanismus funguje následovně: když se po započtení slevy na dítě daň z příjmů dostane do minusu, stát vám výslednou sumu vyplatí jako daňový bonus. Tím se zvýhodnění na dítě liší od jiných daňových slev.

Od roku 2017 se ale omezuje okruh příjmů, které se do tohoto limitu počítají. Nově půjde jen o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. Ministerstvo financí tak chce omezit jejich umělé navyšování – hlavně díky fiktivnímu nájmu se totiž k bonusu dostává více lidí.