Platnost od: 01.10.2015

Rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů
Zákoník práce | Zákon č. 262/2006 Sb. ( znění od 1.10.2015)

52

Důvody:

- ruší-li sezaměstnavatel nebo jeho část - přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část - stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nabo jiných organizačních změnách