Platnost od: 01.10.2015

Překážky na straně zaměstnavatele
Zákoník práce | Zákon č. 262/2006 Sb. (par.207,208,209,109 písm.b) znění od 1.10.2015)

207

Výňatek

písm b) - Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo žielní údálostí a nebyl-li převeden na jinou práci - přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60% průměrného výdělku.

208

Výňatek

Pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele než jsou uvedeny výše, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu v plné výši průměrného výdělku.Neplatí pro konto prac.doby.


209

Výňatek

Pokud jde o jinou překážku u jiného zaměstnavatele a také tehdy pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práciv rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo služeb. Potom musí náhrada mzdy činit minimálně 60 procent průměrného výdělku.