Platnost od: 01.02.2018

Otcovská dovolená (Může to být i žena !!! )

resp. Dávka poporodní otcovské péče


Hrazena je od prvního dne. Tedy podobně jako mateřská.

Otcovská dávka naleží pouze po dobu jednoho týdne !!!

Musí být čerpána vcelku. Nárok zaniká při umístění dítěte do jiného než zdravotního zařízení.Podmínky čerpání:

  • náleží po dobu jednoho týdne do 6 týdnů od narození dítěte nebo převzaté do péče do 7.let věku dítěte
  • náleží již v tom dnu ve kterém se dítě narodilo
  • Výše otcovské je 70% denního vyměřovacího základu
  • Do první tredukční hranice se příjem neredukuje.


Forma uplatnění nároku

Pojištěnec si vyzvedne tiskopis na ČSSZ - Žádost o dávku poporodní otcovské péče. Vyplněný tiskopis předá zaměstnavateli, který po skončení čerpání otcovské formulář odesílá spolu s vyplněnými údaji o výdělečné činnosti zaměstnanace v době čerpání. K tiskopisu musí zaměstnanec připojit doklad, který vyjadřuje rozhodnutí o převzetí dítěte.Nárok na otcovskou má osoba která je:

  • otcem dítěte
  • nebo osobou, která převzala dítě , které ještě nedosáhlo 7 let věku , do péče nahrazující péči rodičů. Může to být i žena. Pokud je dítě svěřeno více rodinám do 7 let,může být otcovská čerpána v každém případě převzetí.