Platnost od: 01.09.2015

Jednoleté jazykové kurzy - statut studenta
Zákoník práce | Zákon č. 117/1995 Sb. ( znění od 1.9.2015)

12 odst.1 ísm d)

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

nezaopatřené dítě pro účely státní sociální podpory považuje rovněž studium v České republice, které se uskutečňuje v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou uskutečňované právnickými a fyzickými osobami v seznamu vzdělávacích institucí zveřejněném na stránkách Ministerstva školství zde. Ustanovení platí pro osoby,které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nabo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium. poplatníkům přísluší sleva na dani ve výši 4020,-Kč/rok. Za toto nezaopatřené dítě je platcem pojistného na zdravotní a sociální pojištění stát.