Platnost od: 23.12.2021

Izolačka měla platit původně od listopadu

Přestože byl návrh zákona schvalován ve zrychleném režimu, karantén nařízených v měsíci listopadu se již nedotkne.


Karanténa totiž musí k datu účinnosti zákona trvat (zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů).


Izolačka je nyní platná pouze pokud byla nařízena od 01.12.2021 a její platnost trvá i k 23.12.2021 !!!


Na stránkách MPSV je uvedena platnost zákona dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud však do sbírky nahlédneme, tak označení 518/2021 najdeme v sekci datumů na začátku rozpisu den 23.12.2021. Což je i dnem vyhlášení. A v citaci zákona je zmíněna účinnost dnem vyhlášení.