Platnost od: 01.01.2015

Čerpání nevyčerpané dovolené po mateřské
Jaký zvolit průměr na náhrady ?

Obecná ustanovení

Rozhodné období, což je předchozí kalendářní čtvrtletí spadá v tomto případě do doby čerpání nemocneské. Zaměstnanec tedy v tomto období neodpracoval min.21 dnů a tím se použije pravděpodobný výdělek pro výpočet hodinového průměru pro náhrady. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.