Platnost od: 01.01.2024

Změny při výpočtu mzdy a nemocenské 2024

Zákonná ustanovení platná od 1.1.2024 pro výpočet mzdy


Zdravotní pojištění:

Podle § 5 písm.a/ bodů 4 až 6 zákona č.48/1997Sb. není osoba z pohledu zaměstnancem a pojištění nevzniká, pokud je VZ nižší než 4000,-
Toto platí pro:

- člen družstva , který pro družstvo vykonává práci
- dohoda o pracovní činnosti /příjmy u více dohod jednoho zaměstnavatele se pro posouzení hranice sčítají/, přihlášení a odhlášení se posuzuje vždy za daný kalendářní měsíc.

Přihlášení se provádí kódem "P" a odhlášení kódem "O".Minimální mzda a zdravotní pojištění

Pro rok 2024 se zvyšuje minimální mzda na 18900,- Kč.
- nedosahuje-li hrubý příjem výše minimální mzdy příp. její poměrné části, provádí zaměstnavatel dopočet do minimálního VZ na zdravotní pojištění a zaúčtuje následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima.
- uchazeč o zaměstnání , který nepobírá podporu, může vykonávat zárověň závislou činnost (prac.poměr nebo DPČ), pokud příjem nepřekročí polovinu minimální mzdy tedy pro rok 2024 je to 9450,- Kč.

Výpočet nemocenské a (náhrady mzdy) , nové redukční hranice pro 2024

1.redukční hranice : 1466,-Kč ( 256,55 Kč /hod. )
2.redukční hranice : 2199,-Kč ( 384,83 Kč /hod. )
3.redukční hranice : 4397,-Kč ( 769,48 Kč /hod. )Sociální pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění je minimálně 4000,-Kč. Platí vždy pro daný kalendářní měsíc. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Což jsou zaměstananci, kteří nemají sjedaný hrubý příjem stejný nebo vyšší než je rozhodná hranice 4000,- Kč.

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění pro rok 2024 činí 2110416,-

Hranice pro odvod zálohové daně mezi 15% a 23 % se mění na 131901,-/1582812,- pro rok 2024

Sleva na poplatníka zůstává na 2570,- pro rok 2024 .

Slevy na děti a studenty 1267/1860/2320 pro rok 2024 .

Zrušena hranice pro maximální bonus na děti 5025/60330 . Minimální 50,- Kč za měsíc zůstáva !!!.