Platnost od: 01.01.2023

Změny při výpočtu mzdy a nemocenské 2023

Zákonná ustanovení platná od 1.1.2023 pro výpočet mzdy


Zdravotní pojištění:

Podle § 5 písm.a/ bodů 4 až 6 zákona č.48/1997Sb. není osoba z pohledu zaměstnancem a pojištění nevzniká, pokud je VZ nižší než 4000,-
Toto platí pro:

- člen družstva , který pro družstvo vykonává práci
- dohoda o pracovní činnosti /příjmy u více dohod jednoho zaměstnavatele se pro posouzení hranice sčítají/, přihlášení a odhlášení se posuzuje vždy za daný kalendářní měsíc.

Přihlášení se provádí kódem "P" a odhlášení kódem "O".Minimální mzda a zdravotní pojištění

Pro rok 2023 se zvyšuje minimální mzda na 17300,- Kč.
- nedosahuje-li hrubý příjem výše minimální mzdy příp. její poměrné části, provádí zaměstnavatel dopočet do minimálního VZ na zdravotní pojištění a zaúčtuje následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima.
- uchazeč o zaměstnání , který nepobírá podporu, může vykonávat zárověň závislou činnost (prac.poměr nebo DPČ), pokud příjem nepřekročí polovinu minimální mzdy tedy pro rok 2022 je to 8650,- Kč.

Výpočet nemocenské a (náhrady mzdy) , nové redukční hranice pro 2023

1.redukční hranice : 1345,-Kč ( 235,38 Kč /hod. )
2.redukční hranice : 2017,-Kč ( 352,98 Kč /hod. )
3.redukční hranice : 4033,-Kč ( 705,78 Kč /hod. )Sociální pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění je minimálně 4000,-Kč. Platí vždy pro daný kalendářní měsíc. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Což jsou zaměstananci, kteří nemají sjedaný hrubý příjem stejný nebo vyšší než je rozhodná hranice 4000,- Kč.

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění pro rok 2023 činí 1 935 552,-

Hranice pro odvod zálohové daně mezi 15% a 23 % se mění na 161296,-/1 935 552,- pro rok 2023

Sleva na poplatníka zůstává na 2570,- pro rok 2023 .

Slevy na děti a studenty 1267/1860/2320 pro rok 2023 .

Zrušena hranice pro maximální bonus na děti 5025/60330 . Minimální 50,- Kč za měsíc zůstáva !!!.