Platnost od: 01.01.2022

Změny při výpočtu mzdy a nemocenské 2022

Zákonná ustanovení platná od 1.1.2022 pro výpočet mzdy


Zdravotní pojištění:

Podle § 5 písm.a/ bodů 4 až 6 zákona č.48/1997Sb. není osoba z pohledu zaměstnancem a pojištění nevzniká , pokud je VZ nižší než 3500,-Toto platí pro:
- člen družstva , který pro družstvo vykonává práci
-dohoda o pracovní činnosti /příjmy u více dohod jednoho zaměstnavatele se pro posouzení hranice sčítají/, přihlášení a odhlášení se posuzuje vždy za daný kalendářní měsíc.
Přihlášení se provádí kódem "P" a odhlášení kódem "O".Minimální mzda a zdravotní pojištění

Pro rok 2020 se zvyšuje minimální mzda z 15200,- na 16200,- Kč.
- nedosahuje-li hrubý příjem výše minimální mzdy příp. její poměrné části, provádí zaměstnavatel dopočet do minimálního VZ na zdravotní pojištění a zaúčtuje následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima.
- uchazeč o zaměstnání , který nepobírá podporu, může vykonávat zárověň závislou činnost (prac.poměr nebo DPČ), pokud příjem nepřekročí polovinu minimální mzdy tedy pro rok 2022 je to 8100,- Kč.

Výpočet nemocenské a (náhrady mzdy) , nové redukční hranice pro 2022

1.redukční hranice : 1298,-Kč ( 227,15 Kč /hod. )
2.redukční hranice : 1946,-Kč ( 340,55 Kč /hod. )
3.redukční hranice : 3892,-Kč ( 681,10 Kč /hod. )Sociální pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění je minimálně 3500,-Kč. Platí vždy pro daný kalendářní měsíc. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Což jsou zaměstananci, kteří nemají sjedaný hrubý příjem stejný nebo vyšší než je rozhodná hranice 3500,- Kč.

Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění pro rok 2022 činí 1867728,-

Hranice pro odvod zálohové daně mezi 15% a 23 % se mění na 155644,-/1867728,- pro rok 2022

Změna slevy na poplatníka z 2320 na 2570,-.pro rok 2022 .

Změna slev na děti na 1267/1860/2320 pro rok 2022 .

Zrušena hranice pro maximální bonus na děti 5025/60330 . Minimální 50,- Kč za měsíc zůstáva !!!.