Platnost od: 01.01.2017

Větší výhody za spoření na důchod

V souvislosti se zrušením druhého pilíře dojde ke zvýšení limitu osvobození od daně z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění či na soukromé životní pojištění ze 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.


U penzijního připojištění, životního pojištění a doplňkového penzijního spoření se také zvýší nezdanitelné části základu daně z původních 12 000 Kč na 24 000 Kč.


U penzijního spoření a doplňkového penzijního spoření (třetí pilíř) se tedy optimální částka pro spoření zvýší na 3000 měsíčně, resp. 36 000 Kč za rok (po odečtení 12 000 Kč můžete uplatnit platby ve výši 24 000 Kč).
Dojde také ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně za uhrazené příspěvky. Dosud platilo, že se vaše platby za rok musely nejprve snížit o 12 000 Kč, a pak teprve jste mohli částku odečítat.
Nově by mělo být možné odečíst i části měsíčních příspěvků, které přesáhly v jednotlivých měsících maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní podpora. Odpočty by se tedy měly posuzovat za jednotlivé měsíce.


Původní výpočet připouští maximální částku ve výši 1000 Kč. Pokud nyní spoříte například 600 Kč měsíčně a v prosinci byste vložili nad rámec měsíčních příspěvků 6000 Kč (celkem tedy 6600 Kč za prosinec), získáte státní podporu pouze z částky ve výši 1000 Kč a částka 5600 Kč zůstane bez státní dotace i daňové podpory. Podle nových pravidel byste si ale mohli částku odečíst celou.


Nyní musíte pro maximální využití nezdanitelné částky ukládat každý měsíc dva tisíce. Nově byste nemuseli ukládat každý měsíc tak vysokou částku pro získání odpočtu – pokud to vaší kapse nevyhovuje. Mohli byste spořit po nižších vkladech a na odpočet dosáhnout i díky jednorázovému vyššímu vkladu v měsíci, kdy například obdržíte více peněz za větší zakázku apod.