Platnost od: 17.04.2016

Změna pro podani ČSSZ - Datova věta NEMPRI16_v30

  • Nová služba NEM_PRI16 bude implementována pro zpracování formulářů v ostrém prostředí v průběhu dubna 2016
  • Formulář pro NEM_PRI16 obsahuje proti papírové verzi formuláře z tiskárny navíc údaj o počtu příloh typu MIME vložených do e - Podání;
  • Je plánován souběh služby NEM_PRI15 a NEM_PRI16 minimálně po dobu 3 měsíců.

Ukázka formuláře NEMPRI 2016 Příloha k žádosti o dávku 89 621 10

Definice datové věty NEMPRI 2016

Příklad datové věty NEMPRI 2016