Platnost od: 01.10.2020

Antivirus A, B

Antivirus A nově do konce roku 2020 !!!

Kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancůmbyla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Příspěvek poskytovaný v režimu A činí 80 % uznatelných výdajů zaměstnavatele, maximálně však 39000,-Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Antivirus B do 31.10.2020

Vyplácení příspěvku na náhradu mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatelů vzniklých v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, zejména spočívajících v nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce.

Rozhodnutím vlády z 24. 8. 2020 jsou do 31. 10. 2020 prodloužené oba stávající režimy programu, A i B.

V úterý 14. 10. 2020 Vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku.
Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd.
V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd.