Platnost od: 01.11.2014

Aktualizace - Změna tarifních platů státních zaměstnanců od 1.11.2014


Vláda České republiky projednala a schválila na své schůzi
ve středu 15. října 2014 návrh na zvýšení tarifních platů státních zaměstnanců


(např. učitelů, pracovníků úřadů, hasičů, policistů, vojáků z povolání apod.) o 3,5 %
(tj. v průměru o 650,– Kč), a to od 1. listopadu 2014.
Jedná se o nejvyšší nárůst platů zaměstnanců v této oblasti po pěti letech.
Od 1. ledna 2015 budou dále zvýšeny platy policistům a hasičům, a to o dalších 1,5 %.
Plánuje se další opatření týkající se zvyšování platů, a to u lékařů a dalších zaměstnanců
ve zdravotnictví a sociálních službách.
Platy těchto zaměstnanců nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu,
prostředky na ně jsou navázány na úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví,
kterou není možné novelizovat dříve než k 1. lednu 2015.
Platy zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách by se proto měly zvýšit až od 1. ledna 2015, a to o 5 %.
Ve spojitosti s novelizací tzv. tarifních tabulek dochází k úpravě možnosti užití zvláštního způsobu určení platového tarifu.
Současný široký rámec je zúžen do podoby před rokem 2011 a nadále se bude vztahovat pouze na zaměstnance:

* v nižších platových třídách,
* u nichž s přibývajícími léty praxe nedochází ke zvýšení výkonnosti,
* poskytovatele zdravotních služeb.

Tato úprava má za cíl návrat k systému stanovení platových tarifů na základě obecně uznávané zásady,
podle které : s větší zkušeností roste i výkonnost zaměstnance a kvalita odváděné práce.

Podrobné tarifní tabulky / tabulky platový tarifů platné od 1.11.2014 jsou uvedeny zde

Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-platy-statnich-zamestnancu-se-navysi-uz-od-1--listopadu--123486/

Aktualizace mzdového modulu bude k dispozici poslední říjnový týden