Platnost od: 01.07.2017

Změny tarifních platů platných od 1.7.2017 - kompletní přehled

Vláda rozhodla o zrušení dvou nejnižších tarifních stupnic a o sloučení tří tarifních stupnic pro zdravotníky na dvě. Od 1. července 2017 se díky tomu o bezmála deset procent zvýší platy zaměstnancům v kultuře, nepedagogickým zaměstnancům v regionálním školství, zaměstnancům příspěvkových organizací krajů a obcí, některým zdravotníkům, kteří jsou zaměstnanci ministerstev obrany a vnitra, a administrativním pracovníkům v sociálních službách. Odborným zaměstnancům v sociálních službách se tarifní platy zvýší dokonce o 23 procent.