Platnost od: 01.07.2015

Zdravotní pojištění - Zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením

Odpočet z VZ na zdravotní pojištění


Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod.
Potom je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je VZ u osoby, za niž je plátcem pojistného stát.
Od 1.6.2014 pro rok 2015 je tato částka (845)6259,- Kč (stanovená z průměrné mzdy Českým statistickým úřadem do 30.6.2014)
Od 1.7.2015 pro rok 2016 je navrhována částka (904)6696,- Kč (stanovená z průměrné mzdy Českým statistickým úřadem do 30.6.2015)