Platnost od: 01.01.2015

Nově - Roční zúčtování zálohy na daň za rok 2014

Sleva za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku


Zpětně od roku 2014 nárok na uplatnění slevy na dani přináší Zákon č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.


Tuto slevu může poplatník uplatnit na dítě žijící s ním ve společné domácnosti v případě, že je dítě umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku a to vč.mateřské školy podle školského zákona.

Maximální výše slevy pro rok 2014 činí 8500,- CZK na jedno dítě.
Maximální výše slevy pro rok 2015 činí 9200,- CZK na jedno dítě.
Slevu je však možné uplatnit pouze na tzv.školkovné. Nejedná se v žádném případě o úhradu výdajů na dopravu či stravování dítěte.

Podmínky pro platnění slevy na školkovné je následující
* doložení potvrzením návštěvu příslušného zařízení
* přílohu k prohlášení poplatníka - na stránkách mfcr.cz (uvedeno jméno dítěte a částka úhrady školkovného)

V případě střídavé péče má nárok na slevu každý z rodičů
Sleva je i pro osoby uplatňující si výdaje procentem

Do okruhu zařízení , pro které je možné slevu požadovat jsou:Mateřské školy registrované i neregistrované,dětské skupiny dle nového zákona,Jakákoliv obdobná zařízení, která se zabývají péčí o děti předškolního věku (např.lesní školky, miniškolky apod.) , Dětská centra v případech, kdy provozují celodenní péči o děti (pozor: nejedná se o zařízení v obchodních centrech)Pokud poplatník v roce 2014 měl solidární zvýšení daně v některém z účtovaných období


Potom: Za rok 2014 můžete provést výpočet ročního zúčtování daně i zaměstnanci, kterému byly v průběhu roku zálohy na daň zvýšeny o solidární zvýšení daně. Tento výpočet můžete provést ale pouze v případě, že celoroční příjmy zaměstnance nepřesáhly roční limit pro výpočet solidárního zvýšení daně a zároveň nemá povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu.