Platnost od: 01.01.2018

Přehled uplatnění srážkové a zálohové daně k výši hrubé mzdy a druhu pracovního poměru

hrubá mzda

druh pp
0 - 2499 MR 2500 MR 2501 - 10000 10001 - 9999999
HPP podepsal Záloh.00
(slevy ano)
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00
(slevy ano)
SOC,ZDR
HPP nepodepsal Sráž.10

Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30
(slevy ne)
SOC,ZDR
DPČ podepsal Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
DPČ nepodepsal Sráž.10

Sráž.10,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR
DPP podepsal Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
Záloh.00,
(slevy ano)
SOC,ZDR
DPP nepodepsal Sráž.10

Sráž.10

Sráž.10

Záloh.30,
(slevy ne)
SOC,ZDR

Nastavení ve mzdovém programu:

Typ daně z číselníku

00 - zálohová,
10- srážková,
30 - zálohová nepodepsal prohlášeníSrážková daň - ustanovení platné od 1.1.2018

Mění se ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů:

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

  • a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč nebo
  • b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2500 Kč.


Rozdíl zálohová a srážková daň

Pokud vynecháme rozdíl v zaokrouhlování při výpočtu daně, které může ovlivnit čistou odměnu do cca 100 Kč / měsíc, tak hlavní rozdíl pro zaměstnance je, zda si musí nebo nemusí podávat daňové přiznání. Pokud celý rok pracujete u jednoho zaměstnavatele, uplatňujete u něj slevu na dani a zároveň pracujete u jiného zaměstnavatele, kde slevu na dani nemáte podepsanou, tak:

  • si musíte podat daňové přiznání v případě, kdy vám u druhého zaměstnavatele vznikne daň zálohová (aktuálně při brigádě na DPČ bez ohledu na výši výdělku, DPP při přesáhnutí 10.000 Kč / měsíc; nově DPČ při výši výdělku přesahujícím 2500 Kč / měsíc, DPP zůstává)
  • si nemusíte podat daňové přiznání v případě, kdy vám u druhého zaměstnavatele vznikne daň srážková (aktuálně při brigádě na DPP nepřesahující 10.000 Kč / měsíc; nově DPČ při výši výdělku nepřesahujícím 2500 Kč / měsíc, DPP zůstává)

Pokud žádáte o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele, tak sice nemůžete srážkovou daň žádat zpět, ale zároveň nemusíte podávat daňové přiznání - to u vzniku zálohové daně souběžně u druhého zaměstnavatele musíte. Pokud víte, že nemáte nárok získat zpět ani část z odvedené daně je určitě příjemné, že nebude nutné již daňové přiznání podávat v případě, že si chodíte občas přivydělat brigádně i na DPČ.


Je třeba počítat a zvolit výhodnější variantu:
Zaměstnanec obvykle žádá o roční zúčtování daně svého posledního zaměstnavatele. Příjmy zdaněné srážkovou daní však do ročního zúčtování zahrnout nelze. Srážková daň je daní konečnou pokud však zaměstnanec nepodepíše dodatečně Prohlášení po skončení zdaňovacího období, právě u posledního zaměstnavatele. Kupříkladu u starobních důchodců, kteří po část roku pracovali na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 korun a v srpnu (po rozhodnutí Ústavního soudu) Prohlášení podepsali a uplatnili základní slevu na dani. Ti mohli dodatečně podepsat tiskopis i za období, ve kterém neměli Prohlášení podepsáno u jiného plátce.
Zaměstnavatel poté roční zúčtování provede tak ,že převede srážkovou daň na zálohovou a uplatní na ni veškeré slevy, které zaměstananci za zdaňovací obodbí náleželi.
Provede tedy vratku daně i za srážkovou daň.

Ve mzdovém modulu můžete v ročním zúčtování převést srážkovou daň tak, že ji uplatníte jako zálohovou, formou příjmu od dalšího zaměstnavatele tlačítkem v horní části obrazovky. Tím bude proveden přepočet i za tut původně srážkovou daň. Jen upozorňujeme - tento způsob je možné provést pouze pokud poplatní dodatečně podepíše prohlášení na měsíce u kterých je právě srážková daň !!!

Výše odměny 2.500 Kč / měsíc u DPČ z pohledu daní a zdravotního i sociálního pojištění

U DPP je společná hranice pro určení srážkové/zálohové daně spolu s odvodem zdravotního a sociálního pojištění. Odměna na DPP nepřesahující 10.000 Kč / měsíc nepodléhá odvodu zdrav. a soc. pojištění a pokud není sleva na dani uplatnění vzniká daň srážková. Mzda přesahující 10.000 Kč / měsíc podléhá odvodu zdravotního a sociálního pojištění a daň, která vzniká je zálohová.

U DPČ se při odměně do 2.500 Kč / měsíc jedná o Zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Ze ZMR se neodvádí zdravotní, ani sociální pojištění. Při odměně ve výši 2.500 Kč se již pojištění odvádí, nicméně nově vznikne při této částce zajímavá situace - daň bude srážková, ale pojištění se odvede. Tento jev bude pouze při DPČ a odměně 2.500 Kč, v jiném případě ne.