Platnost od: 01.01.2015

Nově- Povinnost zasílat formuláře pro ČSSZ pouze elektronicky - přechodné období do 1.1.2016

Nově odložena povinnost pro všechny zaměstnavatele elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení na leden 2016.Zaměstnavatelé budou předepsané tiskopisy podávat pouze elektronicky. Povinnost stanoví zákon č. 470/2011 Sb.

Jedná se o tiskopisy (zasílání ve formátu XML):

* Evidenční list důchodového pojištění (ELDP), konec přechodného období končí 31.12.2015
Odesílací modul E09-Gate
* Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ), konec přechodného období končí 31.12.2015
Odesílací modul ONZ-Gate
* Přehled o výši pojistného (PVPOJ), konec přechodného období končí 31.12.2015
Odesílací modul POJ-Gate
* Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI), konec přechodného období končí 31.12.2015
Odesílací modul NEM-Gate
* Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě (POS). konec přechodného období končí 31.12.2015

Povinnost dopadá rovněž na tiskopisy (zasílání ve formátu PDF):

* Přihláška do registru zaměstnavatelů, konec přechodného období končí 31.12.2015
* Odhláška z registru zaměstnavatelů, konec přechodného období končí 31.12.2015
* Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. konec přechodného období končí 31.12.2015

Prakticky to znamená,
např. že
u tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPoj) vznikne povinnost podat tento tiskopis elektronicky
poprvé v případě jeho podání v lednu 2016 za období prosinec 2015
(termín pro podání je od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016).

Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2016 výhradně elektronický tiskopis ELDP s údaji za rok 2015.

Možnost automatické plnění dat do odesílacích modulů ze Mzdového programu - Gerbera.

Zdroj: www.cssz.cz