Platnost od: 15.02.2015

Podání PVPOJ2015 - Přehled o výši pojistného 2015 (dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.) č.8954210 - formulář, elektronické odesílání

- Podle posledních informací, je možné i v roce 2015 přehled za rok 2015 zpracovat přes modul XGate jako E-podání na portál ČSSZ

- aktualizace modulu pro zasílání podání PVPOJ2015 bude k dispozici od 16.2.2015

- i nadále je však možnost zasílání novým způsobem viz.níže přes E-portál ČSSZ


- modul PVPOJ-Gate zpracuje vstupní XML soubor a odešle jej na centrální registr e-podání ČSSZ
- pro ty, kdo zatím nemají možnost odesílat elektronicky nebo s tím otálí, je zde možnost pouze vytisknout a odnést na podatelnu
- pro ty, kdo již odesílají elektronicky (tedy mají elektronický podpis registrovaný u ČSSZ,používají moduly x-Gate pro komunikaci s ČSSZ), mohou i nadále využívat modul PVPOJ pro hlášení za rok 2015
(bližší instrukce budou pro majitele modulu Mzdy - systému Persona-Gerbera zaslány e-mailem)