Platnost od: 01.10.2015

Novela zákoníku práce od 1.října 2015

Výpověď u dohod o provedení práce

Nově se stanovuje jako je tomu u dohody o pracovní činnosti i pro dohodu o provedení práce možnost okamžité výpovědi či zrušení a to podané písemnou formou.

Zrušen zákon č.266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců