Platnost od: 01.10.2015

Aktualizace náhradní doby zaměstnání pro účely doby důchodového pojištění

Za náhradní dobu zaměstnání se nové považuje trvání dočasné pracovní nechopnosti nebo nařízené karantény po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zákona č.187/2006 Sb..