Platnost od: 25.09.2014

aktualizace mzdového modulu a mzdových šablon

Soupis provedených úprav


- V aktualizaci je provedena úprava vynulování slev v zobrazení mzdového listu u rozvázaných pracovních poměrů.
- Při tisku zápočtového listu u osoby, která nemá přidělenu slevu nebo obecně při výpočtu čisté mzdy do dokumentů,
je zobrazen dotaz na případné fiktivní nevýšení slevy o základní slevu na poplatníka.
- Přidána kontrola na zadané slevy v kmeni u rozvázané osoby. Uplatní se při doplatku po rozvázání např.doplňkových odměn či odstupného.
- Nová kontrola na případné zadání slevy na děti /v kmeni záložka – Děti/ a nepřepočtení tlačítkem přepočítat.Tedy,
že se slevy na děti nenapočítají do záložky /Daně/ - položka sleva na děti.
- V sestavách je nyní možné u sestav vytvářet přímo PDF soubor. To je zejména výhodné u větších sestav např. Mzdové listy.
Jak jste již jistě zjistili, zobrazení HTML formátu je v těchto případech velmi zdlouhavé,
jelikož prohlížeč HTML načítá celý soubor i tu oblast , která není zobrazena.
Na rozdíl od toho formát PDF je v tomto ohledu daleko flexibilnější a zabírá i méně místa na disku.