Platnost od: 01.04.2016

Trexima ISPV formát 2016

Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2016 vstupuje pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat (S2012) byly do nové struktury (S2016) přidány čtyři nové položky, a to do věty o ekonomickém subjektu (MI). Rozšíření věty se uplatňuje poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016 (data předávaná v dubnu 2016).

Nová verze Lokálního pořizovacího programu ISPV 2016 zde
Struktura zasílaných dat Zde