Platnost od: 01.06.2019

Aktualizace - Mzdový modul - Exekuce, 3.dny nemoci

  • pro 6 / 2019 - exekuce
  • pro 7 / 2019 - první 3.dny nemoci a odvod na nem.pojištěníZměna výpočtu hranice pro plně zabavitelnou částku

Vlastní mechanismus výpočtu výše srážek ze mzdy podle exekučních předpisů se nijak nemění.

Radikálně se však zvýšila hranice od níž přesahující zbytek čisté mzdy tvoří tzv. plně zabavitelnou částku.

Doposud byla částka pro rok 2019 stanovena na (3410+6233) = 9643,-Kč.
Od 6/2019 se zdvojnásobuje na částku 19286,-Kč.Z čisté mzdy do 31.5.2019


Co zůstává povinnému dlužníkovi Co připadá oprávněným věřitelům
Celková nezabavitelná částka Čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek
Na samotného povinného dlužníka Na manžela nebo manželku Na vyživovanou osobu (dítě) max. 9643 Kč zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a 9643 Kč
6 428,67 Kč 1 607,17 Kč 1 607,17 Kč max. 3214 Kč max. 3214 Kč max. 3214 Kč
připadne povinnému dlužníkovi připadne na přednostní pohledávky, jinak připadne povinnému dlužníkovi připadne na nepřednostní pohledávky a případně na přednostní pohledávky připadne na přednostní pohledávky a případně na nepřednostní pohledávky


Příklad:

Např. čistá mzda 30000,-, ženatý a 2 děti


Nezabavitelné minimum 6428,67 Kč a 3 x částka na vyživované osoby 1607,17 Kč, tedy celkem 11 251 Kč.
Zbývá tedy po odečtení nezabavitelného minima 11 251 Kč částka 18 749 Kč. Doposud: 9643 Kč se rozdělí tak, že 1. třetina 3214 Kč připadne na uspokojení přednostních pohledávek, 2. třetina 3214 Kč na placení nepřednostních pohledávek a 3. třetina 3214 Kč a rozdíl 1 Kč zůstane dlužníkovi. Zbytek 9106 Kč rovněž bude plně podroben exekučním srážkám.


Z čisté mzdy od 1.6.2019


Co nově zůstává povinnému dlužníkovi Co nově připadá oprávněným věřitelům
Celková nezabavitelná částka Čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek
Na samotného povinného dlužníka Na manžela nebo manželku Na vyživovanou osobu (dítě) max. 19 286 Kč zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a 19 286 Kč
6 428,67 Kč 1 607,17 Kč 1 607,17 Kč max. 6428 Kč max. 6428 Kč max. 6428 Kč
připadne povinnému dlužníkovi připadne na přednostní pohledávky, jinak připadne povinnému dlužníkovi připadne na nepřednostní pohledávky a případně na přednostní pohledávky připadne na přednostní pohledávky a případně na nepřednostní pohledávkyNyní nově: se na třetiny rozdělí celá částka zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek, tedy oněch 18 749 Kč. 1.třetina 6249 Kč připadne na přednostní pohledávku, 2.třetina 6249 Kč připadne na nepřednostní pohledávku a 3.třetina 6249 Kč a rozdíl 2 Kč zůstane dlužníkovi.

Zatímco dosud dlužníkovi zůstávalo 14 466 Kč (základní nezabavitelná částka 11 251 Kč + 3214 Kč + 1 Kč), nově mu bude zůstávat 17 502 Kč (11 251 Kč + 6249 Kč + 2 Kč).
Od 1.7.2019 se opět proplácí první 3 dny nemoci jako náhrada mzdy, stejně jak tomu bylo doposud pro ošetřování, tedy 60 procenty RVZ. Zároveň se snižuje odvod na nemocenské a sociální pojištění z 25 % na 24.8 % . Snížení sazby pojistného na nemocnské pojištění je od 1.7.2019 z 2,3 % na 2.1 % .