Platnost od: 01.05.2019

Aktualizace - Mzdový modul 5/ 2019

Změna limitu pro srážkovou/ zálohovou daň

U zaměstanců, kteří na zdaňovací období neučinili prohlášení k dani,
se mění limit pro daň vybíranou srážkou z 2500,- na 3000,-.
Sjednocují se tudíž limity na srážkovou / zálohovou daň a pro účast na nemocenském pojištění na 3000,-Kč.
Platí pro všechny druhy příjmů ze závislé činnosti, kromě dohody o provedení práce, kde zůstává limit 10000,-Kč

Výše limitu se jako doposud odvíjí od výše zúčtovaného tzv. hrubého příjmu a nikoliv od základu daně resp. superhrubé mzdy.


Limit se navyšuje od zúčtování mzdy za období 5/2019 !!!