Platnost od: 01.01.2024

Aktualizace - Mzdový modul na rok 2024

Změny provedené ve mzdovém modulu pro výpočet mzdy zaměstnance za rok 2024 :


 • Daňové tabulky se mění u 23 procentní hranice na 131 901,-
 • změna MaxVZ na soc. pojistném z 1 935 552,- na 2 110 416,-
 • změna minimální mzdy z 17300,-(103,80/hod) na 18900,-(112,50/hod-) na 40,- hod.týdně
 • a pro poživatele invalidního důchodu minimální mzda totožná, tedy 18900,- (112.50)
 • změny konstant. pro náhradu a nemoc zde
 • nastaven kalendář se svátky pro rok 2024
 • změna konstant pro výpočet exekucí pod tlačítkem v individuálním výpočtu (ošetřeno případné nezapočtení bonusu)
  - životní minimum zůstává na 4.860,- .
  - změna normativních nákladů na bydlení od 1.1.2024 z 15597,- na 14197,-
 • Stále zrušena solidární daň !!!

Slevy a bonusy na první a další děti pro poplatníka v roce 2024 přechází z minulého roku 2023 pro druhé a další děti 1267/1860/2320

 • diferencované danové zvýhodnění na dítě vzhledem k poctu detí přechází z roku 2023 do roku 2024 , 1.díte 1 267,- , 2. díte 1 860,- a další deti 2 320,-.
 • Ruší se hranice pro Maximálne možný přiznaný bonus na poplatníka (všechny děti) za měsíc 5 025,- a za rok 60 300,-
 • Hranice minimální zdanitelné mesícní mzdy nad kterou je teprve vyplácen bonus je polovina minimální mzdy tedy 9450,-/měsíc
 • sjednocení minimální mzdy pro invalidní důchodce - rozhoduje poslední záložka v kmeni,kde je nutné vyplnit príslušný typ invalidního duchodu, následně se v individuálním výpočtu dole zobrazí informace o změně minimální mzdy pro 1,2 a 3.stupen ivalidity.
 • Stejná hodnota úlevy na VZ zdravotním pojištení pro invalidní zamestnance pracující ve spolecnosti, která zamestnavá minimálne 50 % procent zdravotne postižených 15440,- z původních 14074 ,-
 • nová sestava pro insolvenci J23I
 • na první založce v kmeni – císlo pojištence, které slouží k elektronickému zaslání na zdravotní pojištovny
 • pri zaškrtnutí v kmeni Zam MR není ani u hlavního prac.pomeru odvádeno sociální pojištení pod 4000, z hrubé mzdy
 • Stále i od 1.1.2024 se při příjmu ze všech poměrů u jednoho zaměstnavatele pod hranicí 4000,- Kč (včetne) odvádí srážková dan místo zálohové, ovšem pouze pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani.
 • Limit pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění,doplňkové penzijni pojištění a životní pojištění zůstává na 50 000,-


>> Formuláře platné pro 2023/2024
Jen pro připomenutí při roční rekapitulaci 2023- Sestavy

 • J99 – rocní zúctování zálohové dane – použít aktualizovaný formulár na danovém portálu
 • J99S – rocní zúctování srážkové dane – použít aktualizavaný formulár na danovém portálu
 • Doporucení: Sestavy J99 a J99S zpracovat, poté stisknout [Do schránky] a [Spustit portál]. Na portále do pole vedle tlacítka procházet dát CTRL+V. a tlacítko nacíst.
 • V01PE - zasílání výplatních lístku elektronicky pod heslem a zašifrované 256 bit kryptovacím klícem. Nutnost nastavení na žádost !!!. Menu-mesícní-Zamestnanci-E-mail,Telefon.
 • V08Z, V08L- možnost zasílání hlášení a hromadného oznámení elektronicky pres Portál Zdravotních Pojištoven - Menu mzdového modulu: Mesícní-Zamestnanci-Aktuální zmeny zdr.poj.


Duležité rocní sestavy za 2023 (připomenutí):K19 – přehledové zobrazení osob s uplatněnou solidární daní za zvolený rok
ZPSC - sestava pro povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
Statistika NemUr sestava J61.
Sestava povinného podílu ZTP, ZPS je sestava ZPSC.
Přehledy vyúčtování daní J99 a J99S.
Čtvrtletní výpočet platby pojištění pro kooperativu – sestava V12M.
Náklady práce - statistické šetrení UNP4-01 – sestava UNP.

Dále upozornění:


Zůstává – povinnost - ke mzdovému listu přiložit i přehled ročního vyúčtování daně

Jinak je uveřejněn nový mzdový kalkulátor výplatního lístku 2024 zde .

Roční zúčtování je možné naplnit také tlačítkem [Doplnění do stávajících].

>> Podrobný popis nastavení parametrů a dovolené na rok 2024