Platnost od: 01.01.2022

Aktualizace - Mzdový modul na rok 2022

Změny provedené ve mzdovém modulu pro výpočet mzdy zaměstnance za rok 2022 :


 • Daňové tabulky se mění u 23 procentní hranice.
 • změna MaxVZ na soc. pojistném z 1 701 168,- na 1 867 728,-
 • změna minimální mzdy z 15200,-(90,50/hod) na 16200,-(96,40/hod-) na 40,- hod.týdně
 • a pro poživatele invalidního důchodu minimální mzda totožná, tedy 16200,- (96,40)
 • změny konstant. pro náhradu a nemoc zde
 • nastaven kalendář se svátky pro rok 2022
 • změna konstant pro výpočet exekucí pod tlačítkem v individuálním výpočtu (ošetřeno případné nezapočtení bonusu)
  - životní minimum zůstavá stejné na hodnotě 3860,- platné od 1.4.2020
  - změna normativních nákladů na bydlení od 1.1.2022 z 6637,- na 6815,-
 • Stále zrušena solidární daň !!!

Slevy a bonusy na první a další děti pro poplatníka v roce 2022 prechází z minulého roku 2021 se změnou pro druhé a další děti 1267/1860/2320

 • diferencované danové zvýhodnění na dítě vzhledem k poctu detí přechází z roku 2021 do roku 2022 , 1.díte 1 267,- , 2. díte 1 860,- a další deti 2 320,-.
 • Ruší se hranice pro Maximálne možný prizanný bonus na poplatníka (všechny deti) za mesíc 5 025,- a za rok 60 300,-
 • Hranice minimální zdanitelné mesícní mzdy nad kterou je teprve vyplácen bonus je polovina minimální mzdy tedy 8100,-/mesíc
 • sjednocení minimální mzdy pro invalidní důchodce - rozhoduje poslední záložka v kmeni,kde je nutné vyplnit príslušný typ invalidního duchodu, následne se v individuálním výpoctu dole zobrazí informace o zmene minimální mzdy pro 1,2 a 3.stupen ivalidity.
 • Stejná hodnota úlevy na VZ zdravotním pojištení pro invalidní zamestnance pracující ve spolecnosti, která zamestnavá minimálne 50 % procent zdravotne postižených z 7 540,-
 • nová sestava pro insolvenci J23I
 • na první založce v kmeni – císlo pojištence, které slouží k elektronickému zaslání na zdravotní pojištovny
 • pri zaškrtnutí v kmeni Zam MR není ani u hlavního prac.pomeru odvádeno sociální pojištení pod 3500, z hrubé mzdy
 • Stále i od 1.1.2022 se pri príjmu ze všech pomeru u jednoho zamestnavatele pod hranicí 3500,- Kc (vcetne) odvádí srážková dan místo zálohové, ovšem pouze pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani.
 • Limit pro danové osvobození príspevku zamestnavatele na penzijní pripojištení,doplnkové penzijni pojištení a životní pojištení zustává na 50 000,-


- výše rozhodného príjmu pro platbu nemocenského pojištení je stále 3500,-Kc i jako zamestnání malého rozsahu.
- zustává výše rozhodného príjmu pro srážkovou a zálohovou dan na 3500,- Kc .


>> Formuláře platné pro 2021/2022


>> Změna ve výpočtu daně a stravenkový paušál upraven ze 137 na 150
Jen pro připomenutí pri rocní rekapitulaci 2021- Sestavy

 • J99 – rocní zúctování zálohové dane – použít aktualizovaný formulár na danovém portálu
 • J99S – rocní zúctování srážkové dane – použít aktualizavaný formulár na danovém portálu
 • Doporucení: Sestavy J99 a J99S zpracovat, poté stisknout [Do schránky] a [Spustit portál]. Na portále do pole vedle tlacítka procházet dát CTRL+V. a tlacítko nacíst.
 • V01PE - zasílání výplatních lístku elektronicky pod heslem a zašifrované 256 bit kryptovacím klícem. Nutnost nastavení na žádost !!!. Menu-mesícní-Zamestnanci-E-mail,Telefon.
 • V08Z, V08L- možnost zasílání hlášení a hromadného oznámení elektronicky pres Portál Zdravotních Pojištoven - Menu mzdového modulu: Mesícní-Zamestnanci-Aktuální zmeny zdr.poj.


Duležité rocní sestavy za 2021 (pripomenutí):K19 – prehledové zobrazení osob s uplatnenou solidární daní za zvolený rok
ZPSC - sestava pro povinný podíl zamestnávání osob zdravotne znevýhodnených
Statistika NemUr sestava J61.
Sestava povinného podílu ZTP, ZPS je sestava ZPSC.
Prehledy vyúctování daní J99 a J99S.
Ctvrtletní výpocet platby pojištení pro kooperativu – sestava V12M.
Náklady práce - statistické šetrení UNP4-01 – sestava UNP.

Dále upozornení:


Zůstává – povinnost - ke mzdovému listu přiložit i přehled ročního vyúčtování daně

Jinak je uveřejněn nový mzdový kalkulátor výplatního lístku 2022 zde .

Roční zúčtování je možné naplnit také tlačítkem [Doplnění do stávajících].

>> Podrobný popis nastavení parametru a dovolené na rok 2022