Platnost od: 01.01.2017

Aktualizace - Mzdový modul na rok 2017

Změny provedené ve mzdovém modulu na rok 2017:
 • Daňové tabulky přechází z roku 2016 beze změny
 • změna MaxVZ na soc. pojistném z 1 296 288,- na 1 355 136,-
 • změna minimální mzdy z 9 900,-(58.70) na 11 000,-(66,-) na 40,- hod.týdně
 • a invalidní minimální mzda totožná,tedy 11 000,- (66,-)
 • změny konstant. pro náhradu a nemoc zde
 • nastaven kalendář se svátky pro rok 2017
 • změna konstant pro výpočet exekucí pod tlačítkem v individuálním výpočtu (ošetřeno případné nezapočtení bonusu)
  - životní minimum zůstavá stejné na hodnotě 3410,-
  - změna (snížení) normativních nákladů na bydlení z 5 858,- na 5 822,-
 • změna roční a měsíční hranice pro solidární daň na 1 355 136,- (112 928,-)
 • diferencované daňové zvýhodnění na dítě vzhledem k počtu dětí zatím přechází z dubna roku 2016 beze změny,tedy 1.dítě 1 117,- , 2. dítě 1 417,- a další děti 1 717,- Maximálně za měsíc 5 500,- a rok 66 000,- . Očekává se změna v průběhu roku 2017 pokud bude schválena novela zákoníku práce a s ním spojených legislativních úprav
 • Maximální bonus na poplatníka v kalendářním měsící činí pro rok 2017 opět 5 025,- a 60 300,- za rok
 • Změna hranice minimální zdanitelné měsíční mzdy nad kterou je teprve vyplácen bonus z 4950,- na 5 500,- a 66 000,- za rok
 • sjednocení minimální mzdy pro invalidní důchodce - rozhoduje poslední záložka v kmeni,kde je nutné vyplnit příslušný typ invalidního důchodu, následně se v individuálním výpočtu dole zobrazí informace o změně minimální mzdy pro 1,2 a 3.stupeň ivalidity.
 • změna hodnoty úlevy na zdravotním pojištění pro invalidní zaměstnance pracující ve společnosti, která zaměstnavá minimálně 50 % procent zdravotně postižených z 6 444,- na 6 814,-
 • nová sestava pro insolvenci J23I
 • nová položka na první založce v kmeni – číslo pojištěnce, které slouží k elektronickému zaslání na zdravotní pojišťovny
 • nově při zaškrtnutí v kmeni Zam MR není ani u hlavního prac.poměru odváděno soc.pojištění pod 2 500,- HM
 • Zvýšení limitu pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění,doplňkové penzijni pojištění a životní pojištění z 30 000,- na 50 000,-Změna formuláře pro Potvrzení příjmů v roce 2017. Je možné zasílat i starší formulář pro rok 2016. Změna pouze pro nerezidnety
Sestavy

 • J99 – roční zúčtování zálohové daně – použít aktualizovaný formulář na daňovém portálu
 • J99S – roční zúčtování srážkové daně – použít aktualizavaný formulář na daňovém portálu
 • Doporučení: Sestavy J99 a J99S zpracovat, poté stisknout [Do schránky] a [Spustit portál]. Na portále do pole vedle tlačítka procházet dát CTRL+V. a tlačítko načíst.
 • V01PE - zasílání výplatních lístků elektronicky pod heslem a zašifrované 256 bit kryptovacím klíčem. Nutnost nastavení na žádost !!!. Menu-měsíční-Zaměstnanci-E-mail,Telefon.
 • V08Z, V08L- možnost zasílání hlášení a hromadného oznámení elektronicky přes Portál Zdravotních Pojišťoven - Menu-měsíční-Zaměstnanci-Aktuální změny zdr.poj.


Důležité roční sestavy (připomenutí):K19 – přehledové zobrazení osob s uplatněnou solidární daní za zvolený rok
ZPSC - sestava pro povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
Statistika NemUr sestava J61.
Sestava povinného podílu ZTP, ZPS je sestava ZPSC.
Přehledy vyúčtování daní J99 a J99S.
Čtvrtletní výpočet platby pojištění pro kooperativu – sestava V12M.

Dále upozornění:

Možnost roční vyúčtování vratky daně i pro zaměstnance se solidární daní pokud roční částka nepřekročí roční limit.
Zůstává – povinnost - ke mzdovému listu přiložit i přehled ročního vyúčtování daně

Jinak je uveřejněn nový mzdový kalkulátor 2017 zde .

Roční zúčtování je možné naplnit nově tlačítkem [Doplnění do stávajících]. Provede se kontrola již naplněných a případně se doplní nebo dopočtou příslušné měsíce již k napočteným osobám, které byli naplněny v průběhu roku.
Nově tlačítko pro prohlížení a následný přepočet součtu slev na dani na děti za rok 2016. Přepočet se také automaticky provede při naplnění ročního zúčtování. Přes tlačítko je možné provést korekci pořadí dítěte a s tím spojenou velikost slevy. V půběhu roku byla navýšena sleva na druhé z 1317,- na 1417,- , třetí a další děti z 1417,- na 1717,-. Tlačítko je dostupné zde