Platnost od: 01.01.2016

Aktualizace - Mzdový modul na rok 2016

Změny provedené ve mzdovém modulu na rok 2016:
 • Daňové tabulky přechází z roku 2015 beze změny
 • změna MaxVZ na soc. pojistném z 1277328,- na 1296288,-
 • změna minimální mzdy z 9200(55) na 9900(58.70) a invalidní 9300(55.10)
 • změny konstant. pro náhradu a nemoc zde
 • nastaven kalendář se svátky pro rok 2016 - nový svátek Velký Pátek
 • změna konstant pro výpočet exekucí pod tlačítkem v individuálním výpočtu (ošetřeno případné nezapočtení bonusu) - změna nákladů na bydlení z 5767 na 5858
 • změna roční a měsíční hranice pro solidární daň 1296288 (108024)
 • diferencované daňové zvýhodnění na dítě vzhledem k počtu dětí zatím přechází z roku 2015 beze změny, očekává se změna v průběhu roku 2016
 • zrušení 2.pilíře jako pojistné na důchodové spoření
 • rozdělení minimální mzdy pro invalidní důchodce - rozhoduje poslední záložka v kmeni,kde je nutné vyplnit příslušný typ invalidního důchodu, následně se v individuálním výpočtu dole zobrazí informace o změně minimální mzdy pro 1,2 a 3.stupeň ivalidity.
 • změna hodnoty úlevy na zdravotním pojištění pro invalidy z 6259 na 6444
 • nová sestava pro insolvenci J23I
 • nová položka na první založce v kmeni – číslo pojištěnce, které slouží k elektronickému zaslání na zdravotní pojišťovny
 • nově při zaškrtnutí v kmeni Zam MR není ani u hlavního prac.poměru odváděno soc.pojištění pod 2500,- HM
 • nulování procent odvodu na 2 pilíř
 • v platnosti zůstává pouze 3.pilíř s maximem 30000 Kč za rok spolu s životním pojištěním


Jsou již upraveny nové formuláře platné pro období roku 2016.


Jedná se o :
 • 1. Sestava N09I měsíční hlášení na ČSSZ - PVPOJ
 • 2. Potvrzení o příjmech pro DPP
 • 3. Příloha k nemoci -NEMPRI

Elektronické zasílání k formulářům 1 a 3 zatím není spuštěno.
Jakmile jej ČSSZ spustí v průběhu února či března bude ihned provedena aktualizace těchto odesílacích modulů (NEMPRI-Gate a PVPOJ-Gate).
Zatím elektronicky posílejte ve starém formátu.


Pro sestavy 2 a 3. prosím vyplňte
V kmeni záložka daně - položka Nerezident.
V kmeni na záložce Personálni údaje - státní občanství CZ,SL a jiné- na rozlišení Slovenska


Sestavy

 • J99 – roční zúčtování zálohové daně – použít aktualizovaný formulář na daňovém portálu
 • J99S – roční zúčtování srážkové daně – použít aktualizavaný formulář na daňovém portálu
 • V01PE - zasílání výplatních lístků elektronicky pod heslem a zašifrované 256 bit kryptovacím klíčem. Nutnost nastavení na žádost !!!. Menu-měsíční-Zaměstnanci-E-mail,Telefon.
 • V08Z, V08L- zasílání hlášení a hromadného oznámení elektronicky přes Portál Zdravotních Pojišťoven - Menu-měsíční-Zaměstnanci-Aktuální změny zdr.poj.

Důležité roční sestavy (připomenutí):


K19 – přehledové zobrazení osob s uplatněnou solidární daní za zvolený rok
D13C – roční přehled odvodu na důch. spoření 2.pilíř – formulář na daňový portál
D13A - již nepodávat
ZPSC - sestava pro povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
Tiskopis Vyúčtování pojistného na důchodové spoření ( tedy 2.Pilíř ) naleznete pod sestavou D13C. Tento je třeba odevzdat do 1.dubna.

Dále:
Statistika NemUr sestava J61.
Sestava povinného podílu ZTP, ZPS je sestava ZPSC.
Přehledy vyúčtování daní J99 a J99S.
Čtvrtletní výpočet platby pojištění pro kooperativu – sestava V12M.

Dále upozornění:

Možnost roční vyúčtování vratky daně i pro zaměstnance se solidární daní pokud roční částka nepřekročí roční limit.
Zůstává – povinnost - ke mzdovému listu přiložit i přehled ročního vyúčtování daně

Jinak je uveřejněn nový mzdový kalkulátor 2016 zde .

Roční zúčtování je možné naplnit nově tlačítkem [Doplnění do stávajících]. Provede se kontrola již naplněných a případně se doplní nebo dopočtou příslušné měsíce již k napočteným osobám, které byli naplněny v průběhu roku.