Platnost od: 01.04.2020

Aktualizace k vládním opatřením v době karantény


 • Pro ošetřovné je uvolněno omezení na maximální počet dní z dosavadních 9 na dobu po kterou bude trvat vyhlášená karanténa. Po ošetřovné slouží odchylka 102

 • Pro karanténu je v systému připravena odchylka 101K.

 • S tímto spojené zasílání příloh k nemoci elektronicky bude rozšířeno na možnost zasílání s tímto hlášením i maximálně 3 příloh ve formátu PDF nebo JPG. Přiložené dokumenty vzniknou tedy naskenováním donesených dokumentů od zaměstnance. Každá příloha nesmí přesáhnout velikost 2MB. Toto omezení zavedla ČSSZ. Program velikost přílohy kontroluje a na překročení velikosti zareaguje vlastním hlášením.

 • E-nechopenky - jelikož se v poslední době vyskytují u našich zákazníků případy, kdy nemoc ve zpracovávaném období nebyla načtena přes e-neschopenky z důvodu pozdního zavedení do systému Českou správou sociálního zabezpečení. Je nyní možnost nemoc zavést v následujícím období s datumy minulého období a program na zpracování nemocí umožní tuto nemoc zpětně přepočítat s upozorněním. Může se však jednat pouze o neproplacenou nemoc z minulého období, proto je ještě zobrazeno upozornění. Nedoporučujeme přepočítávat jen neproplacené nemoci z minulého období i když by se vypočtená hodnota neměla změnit. Může to však způsobit problémy u zaměstnanaců s individuálním kalendářem !!!
  POKUD SE VŠAK JEDNÁ O NEMOC K MINULÉMU OBDOBÍ - výpočet se provede se zpětným průměrem z minulého měsíce. Pouze zkontrolujte jestli tomu tak je. Nemusíte tedy již ručně počítat hodnoty a vkládat je do výpočtu.

 • Aktualizací Vám vzniknou nové odchylky 46A,46B,46C, které budou sloužit pro Náhradu mzdy z důvodu překážky zaměstnavatele, A to pro 60,70 a 80 procent. Tato hodnota bude vypočtena z průměrného výdělku pro náhrady !!!

 • Karanténa nebo práce z domu?
  Zaměstnanci, kterému byla nařízena 14denní karanténa, náleží 60 % průměrného hodinového výdělku po redukci , a to již od 1. dne karantény.
  Se zaměstnavatelem se však může dohodnout, že bude práci po dobu těchto 14 dní vykonávat z domu, pokud je to možné. V takovém případě nemá nárok na náhradu mzdu nebo platu, ani na žádnou dávku. Bude mu totiž náležet mzda nebo plat ve výši 100 %.