Platnost od: 01.06.2019

Aktualizace - Mzdový modul 6/ 2019

Změna výpočtu hranice pro plně zabavitelnou částku

Vlastní mechanismus výpočtu výše srážek ze mzdy podle exekučních předpisů se nijak nemění.

Radikálně se však zvýšila hranice od níž přesahující zbytek čisté mzdy tvoří tzv. plně zabavitelnou částku.

Doposud byla částka pro rok 2019 stanovena na (3410+6233) = 9643,-Kč.
Od 6/2019 se zdvojnásobuje na částku 19286,-Kč.