Personální systém Gerbera

Systém je konstruován s ohledem na bezpečnost dat a utajení sledovaných údajů
a zárověň splňuje evropské nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR.


Personální modul - jako doplněk ke mzdovému modulu

  • Systemizace pracovních míst zaměstnanc ,uchazeč ,expert ,lektor apod.
  • Hodnocení zaměstnanc
  • Evidence kurz a vzdělávání

Systemizace - evidence pracovních míst platných ke zvolenému datu ( aktuální stav, historie i modelování budoucí organizační struktury). Popisy pracovních míst (zabudován celostátní katalog prací, číselníky dle ČSU, definování požadavků kladených na pracovní místa. Pro snížení pracnosti popis pracovních míst (činnosti, katalogy, požadovaná školení, atesty apod.) se využívá typových funkcí, popis povolání, specifikování činností útvarů organizační řády. Definice vztah nadřízenosti a podřízenosti, historie obsazení pracovních míst, organizační schémata

Personální evidence - evidence všech potřebných údajů s určením doby platnosti. Nutné jak pro personální práci tak i pro navazující evidenci mzdovou. Mimo přehled , statistik a daláích, se provádí tisky pracovních smluv, platebních výměr propojených s uživatelsky modifikovatelnými šablonami., sledování náklad na vzdělávání zaměstnanců. Automatické stanovení nároku na dovolenou při nástupu či výstupu pracovníka. Generování dat předstihových řízení pro odchod do důchodu. Sledování čerpání dovolené a nemocnosti. Rozbory personálních údajů. Vytváření a zobrazování struktur dle věku, délky zaměstnání, vzdělání apod. řada přehledových sestav a výběr .

Hodnocení zaměstnanc - předdefinováno je cca 250 modelových charakteristik rozdělených do několika úrovní s popisem významu. Modelové charakteristiky (otázky) jsou seskupovány do test . Porovnávání požadavk kladených na pracovní místo a hodnot skutečně dosahovaných zaměstnancem. Porovnávat lze pracovní místo a zaměstnance na toto místo zařazeného. Nebo lze pro jedno pracovní místo vyhodnocovat n - zaměstnanců (tj. provádět výběr uchazečů) nebo lze porovnávat jednoho zaměstnance, uchazeče s n -pracovními místy. V tomto případě hledáme, na co by se dotyčný zaměstnanec hodil, případně v čem se tento zaměstnanec musí zlepšit, aby mohl být zařazen na toto místo.

Evidence kurz Čô vzdělávání zaměstnanců. Sledování nákladovosti, doby platnosti kurzů, sankcí za neplnění. Hodnocení lektorů., Organizování kurzů. Náplně. Třídní knihy. Ubytování.. Finanční efektivnost uspořádaných kurzů.
Možnost síťové instalace ... !!!

Podporované systémy : Win98,WinXP,WinNT,Vista,Win7/8/10,Windows server 2008,2010 a vyšší


Pro bližší info nás prosím kontaktujte emailem, děkujeme.....

Dotazy a připomínky:
[18.08.2019]
Dotaz: ??????????????? ????? "???????" ????????? ????? ??????????? ??????! ???????????????? ????? “???????” ? ????? ?????????? ??????????? ?????? ? ??????? ??????????? ? ??????????. ???? ????????? ??????????? ??? ????? ????????????????? ??????????, ???????? ?????????????? ?????? ?? ???. ? ????, ????? ? ?????? ????? ???? ???????, ?????? ? ??????? ???? ???????? ? ??????????? ??? ????????????? ????????????. ????? ???????????? ?????????????? ??????? ? ????? ??????? ??? . ? ??? ?????? ???????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[17.08.2019]
Dotaz: CAB ?? ??? ??? ? ?? ?????. ??12??? ?? ??? 526??? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ????, ??? ??? ?
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[17.08.2019]
Dotaz: ????????? ???????? ????? ????? ??? ??????????? ????? ????? ?????? 50 CENT ???????? ????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[13.08.2019]
Dotaz: ???? ?? ??????? ??????? ?????? ? ???????? ????????? ? ????? ??? ?????????? ? ??????? ?????? ?? ????? ???? , ?? ?????? ???? ?????????? ? ??????? ???????? ???????. ?????????? ? ????????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ??? ????????? ??????? ?????? ??????????? ? ???????????? ??????, ?????????? ??? ? ???? ?????. ???????????? ???? ????? ?????? ?? ????? ??????, ?? ?????? ????????? ??????????? ???????????? «????/????????». ? ???? ??? ???????????? ????????????? ??? ??? ???????? ????????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[12.08.2019]
Dotaz: Hi I'm Gina. I'm mother of two wonderful 10 years sons. Their father has left us 8 years ago. I have a question, maybe some of you can help me? At what age should a parent teach their son about ‘sex’ if there is no father around or would it be better for the kid to have a male family member to do this? It really bothers me because i've found adult magazine in their room today. Should I talk to them by miself or ask my brother to do it? Hope someone had the same problem
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[11.08.2019]
Dotaz: Enjoy Your Coffee Your Way with A battery powered coffee maker When you are far from your home, finding an excellent cup of coffee can be tough. Sure, there are gasoline station, rest stops and takeaway food locations that sell coffee, however there is nothing to inform you how great it's going to taste. The coffee might be a cheap brand with bad taste. A lot of times there is only 1 or 2 size cups available. The small cup may not hold as much coffee as you want, however the large cu
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[10.08.2019]
Dotaz: ????????? ?????? ?????????????? ???????? ? ???, ??? ???????? ? online ?????? ????? ?????????. ????? ???? ???????? ?????? ?? ???????? ???????. ???? ?????????? ?????????? ???? – ?????????? ????? ?????. ??????? – ???????????, ???????? ? ????????. ????????, ??????? ???? ?? ??????? ???????? online ????????? ???????, ??? ???????? ???????? ??? ?????? ????????. ????????, ??????????? ? ???-?????????, ???????????? ??????????? ??????????????, ? ?????? – ???????????. ?? ????? ?????????? ?? ??????? ??
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[10.08.2019]
Dotaz: kinokrad.co ???? ?????? ?????? ?????? kinokrad.co
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[10.08.2019]
Dotaz: ?????, ????????, ???, ?????, ?????, ????, ?????, ????? ????? ???? ? ????? ??? ???????? ??? ????????. ?????????????? ???????? ??? ?????: ICQ: 729-740-612 720-126-005 714-322-898 jabber: Rusgologram@jabber.ru Gologramrus@jabber.ru WhatsApp ??? Viber: 79139394194 79538601127 79506647126
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[09.08.2019]
Dotaz: qwerty
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[09.08.2019]
Dotaz: ?? ?????????? ????? ???? ????????? ????????? ? ? ????? ? ???, ??? ??? ???? ?????????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[08.08.2019]
Dotaz: ??????, ??????? ????? ???????? ????????? ???? ????????? ??????? "??? ? ?????". ???? ???????? - ???????? ?????? ????????? ???????? ??? ????????? ??????? ? ????? ? ?????? ?????????. ??? ?????????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ???? ?????? ?? ????????? ? ???? ???????, ? ??? ????????? ?????? - ?????????? ?????, ?? ??? ?????? ?????????? ?????. ?? ????????? ?????? ?????????? ? ??? ????????, ??? ?????????? ????? ??-??????????? ??????????. ?? ??????? ?????? ???????? ????????? ??????? ??????? ??
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[08.08.2019]
Dotaz: ????? ???????? ??????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ??????, ????? ???????? ?????? ??????? ?????. ??????? ??????????? ???????? ??????, ????????????? ??????????????? ??????? ???????? ????????????? ????????????? ????????????? ??????. ?? ?????, ??? ???????? ?????????????? ?????? ???????, ? ??????? ?????????? ?????????? ????. ?????, ??????? ?????????? ?????, ?? ?????? ????? ?????? ????????? ????????. ???????, ????? ???????? ????????? ??????????? ?? ?????? ? ??????? ???????. ????????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[07.08.2019]
Dotaz: kinokrad.co ???? ?????? ?????? ?????? kinokrad.co
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[07.08.2019]
Dotaz: As contribui?§?µes do l??dico na educa?§??o infantil diploma de segundo grau As TICs como facilitador para o docente na educa?§??o do campo Analise dos impactos da TI nas agencias de viagens simple thesis statement examples capital punishment thesis literature research paper topics for college students democracia e cidadania origensconceitos e dilemas loja de artigos para casa accounting homework solution write a conclusion cursos de desenho rj essay on the civil rights movement exames tomografi
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[04.08.2019]
Dotaz: ????? ???????? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ?????????? ??????, ????? ???????? ?????? ??????? ?????. ??????? ??????????? ???????? ??????, ????????????? ??????????????? ??????? ???????? ????????????? ????????????? ????????????? ??????. ?? ?????, ??? ???????? ?????????????? ?????? ???????, ? ??????? ?????????? ?????????? ????. ?????, ??????? ?????????? ?????, ?? ?????? ????? ?????? ????????? ????????. ???????, ????? ???????? ????????? ??????????? ?? ?????? ? ??????? ???????. ????????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[04.08.2019]
Dotaz: CAB ?? ??? ??? ? ?? ?????. ??12??? ?? ??? 526??? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ????, ??? ??? ?
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[03.08.2019]
Dotaz: kinokrad.co ???? ?????? ?????? ?????? kinokrad.co
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[02.08.2019]
Dotaz: ???????? «??????????» ?????????? ??? ?????????? ????????, ????????????, ? ????? ??????? ??????? ??? ????, ????????? ??????? ?????????. ????? ????, ???? ??????????? ?????????? ????????? ?????, ??????, ?????, ????????, ???????????? ?????????? ?? ????? ?????????? ???????? ? ?? ?????? ?????. ?? ????????? ????????? ??? ?????????? ??? ?????? ?????? ?? ?????????????? ?????????????. ?? ????? ???????, ??? ??? ??? ?????????? ??????? ?????????, ? ?????? ????????? ????? ?????. ?????????? ??????? ??????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[31.07.2019]
Dotaz: As a replacement for the purpose exemplar, you connections be victimized because you’re smarter, more skilful, more unconnected, more technically report, or choreograph mad deadtio.segfie.se/oplysninger/spisesteder-pe-frederiksberg-alle.php collective skills than the bully. You volume don more nauseating brainpower, more uprightness, or ask for more precise in the workplace. In slit, you’re targeted because you’re dignitary than the annoy in some way.
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[30.07.2019]
Dotaz: Contactos En El Salvador MujeresRusas - no est?©s solo nunca m??s. 4. Procura que tus cartas sean cortas. Generalmente, a las chicas les gustan las cartas cortas y amistosas. Las mujeres rusas hermosas pueden temer que se las decepcione. Si es as?­, todo quedar?? en nada. Aseg??rales que eres una persona aut?©ntica, porque ellas pueden creer que un amor en Internet no puede convertirse en un amor real. Est??n buscando un marido, no un amigo por correspondencia. Preg??ntales su n??mero de tel?©f
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[30.07.2019]
Dotaz: ????? ? ?????????? ????? ???????? ????? ???? ???????????. ????? ???????? ??? ???????, ??? ? ???? ???????, ????? ?? ????? ????????? ???????? ??????? ? ???????? ??????? ? ????? ???????. ???? ??????? ???????-?????????????? ???????? (???) ????????? ?????????? ?? ????? ???????, ??????? ??????? ??????? ????????????, ??? ????? ????????, ??? ??? ??? ???????? ?????????????. ???????????????? ????????, ??? ??? ?????????? ??? ????????????????. ????? ??? ??????????, ???? ??????? ????? ??????????. ???
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[27.07.2019]
Dotaz: Just that is necessary. Together we can come to a right answer. I am assured.
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[26.07.2019]
Dotaz: Ultima Estrazione Del Lotto Il gioco del Lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90: consiste nel pronosticare l'uscita di un numero (estratto), di un numero specificando la relativa successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto quinto estratto (estratto determinato), di due numeri (ambo), di tre numeri (terno), di quattro numeri (quaterna) di cinque numeri (cinquina) su una singola ruota su tutte e dieci le ruote sulla ruota nazionale. Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto:? l'estrazio
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[26.07.2019]
Dotaz: This is why long consumer behaviour sur- veys o?er entry-way into large guerdon draws for completed ques- tionnairesThe following steps ordain help you to do this: Choose a topical, original interest of investigateIn the course of example, the shacking up hormone testosterone causes locks advancement and increased belligerenceI had a complaint against me at work in behalf of being unacceptably rude to a colleague when she asked in the course of some clarification, and my companion was getting ex
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[25.07.2019]
Dotaz: The delivery in acid outputs following eradi cation of infection coincides with the disappearance of creature as well as decidedness of inflammation of the heart mucosaCalle EE, Kaaks R. Overweight, paunchiness and cancer: Epidemiological affidavit and pro- posed mechanismsWhen it was shown that pathologic terminated responses were induced in 24 of 28 patients, surgery was then undemonstrative representing salvage of local regional unflagging or cyclical cancerThe hint of such following advertis
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[21.07.2019]
Dotaz: ???????????? ? ?????????? ??????? ???????? ????? ???????? ? ?????????????? ????? ? ??????. ???????? ?????? ????????? ?? ??????? ????????, ??????? ????? ?????????? ???? ???????. ???????????? ?????????? ??????????????? ??????????????, ??????? ???????????? ???? ? ?????????? ????????? ?? ???????? ??????. ??????-????? ? ???????? ???????? ???? ???????????? ????? ? ????????. ?????????? ?????? ???? ????????????? ?????????? ? ????????, ? ????? ???????? ????????????, ??????? ???????????? ??????? ????????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[19.07.2019]
Dotaz: ???? ??????! ??????? ???????? ?? ????? ????????? ????? ??? ??????. ??? ????? ??????? ??????? ???????? ???? ??? ?? ???????, ???????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ? ?????. ? ????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ??????? ? ?????? ? ??? ??? ??? ???????. ?????? ????????? ????? ? ???????? ??????? ??????? ???????? ????? ?????? ?? ???????. ????? ????????? ??????, ?? ?? ?????????? ? ?????? ????????? ???. ?????????? ??? ??????? ?? ???? "?????? ???". ? ????????? ????????? ????? ????????
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[17.07.2019]
Dotaz: ????????? pqd.ru, ???????? , ??? ???????? ? ?????????? ??????? ?????????? ? ????? ? ??????????? ????????. ??????? ??? ??????? +7 (495) 518-44-23, ??????????? ????? info@pqd.ru
............................
Odpověď:
-----------------------------------

[17.07.2019]
Dotaz: ??????????????? ?????????. ?????? ????????????? ? ???????? ?????? ???????? ??????????????? ????????? ???????????? ????? ??????? ?????????? ?????????? ? ??????? ??????? ???????????? ? ???????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????? ? ????? ????? ??????????? ? ????????????. ??????????????? ????????. ?? ??????????????????????? ????????? ?????? ??-???????? ????????? ????? ???????, ??????? ? ???????? ????????? ???????? ???????? ????????? ?????? – ????? ??????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?
............................
Odpověď:
-----------------------------------