Aktualizováno 5.1.2017
Pro data účetního roku Označení Popis 
Formuláře platné v roce 2018
201825 5460 vzor č.26POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Změna od vzoru č.25: popis podepsal/nepodepsal prohlášení změněno na učinil/neučinil prohlášení. A místo razítko a podpis nově pouze podpis.
Stáhnout
201825 5460/A vzor č.5POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnostiplynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.
Formulář obsahuje proti minulému nový řádek - Úhrn povinného pojistného
Stáhnout
201725 MFin5460/1 vzor č.22Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2017. Stejný jako vzor.21 za 2016.Stáhnout
Formuláře platné v roce 2017
20178954211 I/2017Přehled o výši pojistného - měsíční hlášení na ČSSZStáhnout
20178962112 III/2016Příloha k žádosti o dávku zasílaná na ČSSZStáhnout
201725 5460 vzor č.25POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)Stáhnout
201625 5460 vzor č.24POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)Stáhnout
201625 MFin5460/1 vzor č.21Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2016Stáhnout
201625 5459 vzor č.22Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2016Stáhnout
201625 5466 vzor č.17 Vyúčtování daněvybírané srážkou podle zvláštní sazby daněz příjmů fyzických*) právnických*) osobStáhnout
2016Potvrzení slevy na dani - školkovnépotvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2016Stáhnout
Formuláře platné v roce 2016
20168954211 I/2016Přehled o výši pojistného - měsíční hlášení na ČSSZStáhnout
20168962110 I/2016Příloha k žádosti o dávku zasílaná na ČSSZStáhnout
201525 5460 vzor č.23POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)Stáhnout
201525 MFin5460/1 vzor č.20Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2015Stáhnout
201525 5459 vzor č.22Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2015Stáhnout
201525 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických*) právnických*) osobStáhnout
Formuláře platné v roce 2015
2015Potvrzení slevy na dani - školkovnépotvrzení o zaplaceném školkovném v roce 2014Stáhnout
2015Příspěvek na základě žádosti zaměstnavatele Kurzarbeit - žádost o poskytnutí příspěvkuStáhnout
201425 5460/1 vzor č.19Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2014Stáhnout
201425 5460/a vzor č.1POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněStáhnout
201525 5460/a vzor č.2POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněStáhnout
201425 5460 vzor č.22POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)Stáhnout
201425 5460/1 vzor č.19 (aktualizovaný)Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnostiStáhnout
201225 5459 vzor č.19Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostiStáhnout
201325 5459 vzor č.20Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostiStáhnout
201425 5459 vzor č.21Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostiStáhnout
201325 5466 vzor č.16 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických*) právnických*) osobStáhnout
201425 5466 vzor č.17 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických*) právnických*) osobStáhnout
2014,201525 5553 vzor č.1 POTVRZENÍ o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněStáhnout
2014,201525 5516 vzor č.12HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů Hlášení podle § 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o splnění povinnosti srazit zajištění daně ze zdanitelných příjmů podle § 38e odst. 1 až 3 zákona o daních z příjmů, které je plátce daně povinen podat současně s platbou zajištěné daněStáhnout
2014,201525 5478 vzor č.13HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ o dani z příjmů vybírané srážkou Hlášení o splnění povinnosti odvodu sražené daně z příjmů uvedené v § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které je povinen plátce daně podat současně s úhradou daně podle § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmůStáhnout
2015PVPOJ 2015Přehled o výši pojistného zasílaný od roku 2015 přes eportál ČSSZ Stáhnout