Platnost od: 01.06.2018

Dlouhodobé ošetřovné platné od období 06/2018

Nová dávka místo současného ošetřovného na maximálně 9/18 dní. Je stanovena na maximálně 90 kalendářních dní.
Osoba o kterou se má pečovat, musela být minimálně 7 dní hospitalizována.
Lékař musí potvrdit, že se stav nezlepší dříve jak za 1 měsíc.

Kdo může žádat:

  • rodiče
  • manželé/reg.partneři
  • tchyně,tchán
  • zeť,neteř,synovec
  • teta,strýc
  • druh,družka (stejné bydliště)


Osoba, která žádá musí mít 90 dní odpraováno během posledních 4 měsíců. Neplatí pro dohody o provedení práce DPP a dohody o činnosti DPČ OSVČ mohou také čerpat s podmínkou účastni na nemocenském pojištění minimálně 90 dní.
Žádat lze maximálně jednou za 12 měsíců !!!
Nelze žádat na dítě v mateřské nebo rodičovském příspěvku !!!Kolik je dlouhodobé ošetřovné ?

Částka , která bude vyplacena již od prvního dne žádosti. Je stanovena jako 60 procent z redukovaného vyměřovacího základu , který je totožný jak pro klasické ošetřovné nebo nemocenskou.